Copenhagen School of Design and Technology

da

SCADA

2023/2024
Engelsk titel
SCADA
Uddannelse
Automationsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4504305
Fag- /modulansvarlig
Aron Balschmidt Svenningsen
Muhammad Marashdeh
 • Formål og læringsmål

  Den studerende præsenteres i modulet for en eller flere softwareplatforme til udvikling af SCADA-systemer inkl. design/visualisering. Der interfaces fra SCADA-systemet til en PLC eller andre hardware komponenter Der bliver introduceret til de nyeste gældende standarder indenfor design og alarmhåndtering.

  Viden

  - SCADA-systemer og kommunikation mellem SCADA-systemet og PLC.
  - brugerfladeudvikling.
  - netværkstopologi og relevante kommunikations protokoller
  - opsamling, logning og visning af historiske data.
  - relevante standarder inden for design og alarm håndtering.

  Færdigheder

  - installere og implementere SCADA software på en server
  - opsætte SCADA-systemer til maskin- og procesanlæg, med tilhørende interface til PLC.
  - oprette alarmer, advarsler og procedure beskrivelser til at håndtere stressede situationer
  - opsamling af data og historisk logning

  Kompetencer

  - håndtere kommunikation mellem SCADA og PLC.
  - designe en SCADA brugerflade i dialog med kunden og i tråd med gældende standarder
  - forholde sig kritisk til leverede styringer og brugerflade, som overholder standarder og eller en aftalt designguide.

 • Undervisningsform
  På uddannelsen anvendes der et bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, f.eks.:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case-arbejde
  • Fjernundervisning
  • Flipped classroom
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret
  • Ekskursioner
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er ingen forudsætninger.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Prøven er en multiple choice med 4 til 5 forskellige svarmuligheder udfra nogle spørgsmål.
  Opgavetype
  Multiple choice online via wiseflow
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  1 time
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle hjælpemidler undtagen internettet
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Bedømmelseskriterierne for prøven er identiske med læringsmålene for valgfaget.
  Frist for aflevering
  Prøven placeres sidst på semesteret
45
timers undervisning
92
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget SCADA modtager du 45 timers undervisning, hvilket svarer til 60 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 33% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, øvelser, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.