Copenhagen School of Design and Technology

da

Informationsteknik - lokalt fagelement (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Information Technology (DA)
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4511148
Fag- /modulansvarlig
Jørgen Gorm Hansen
 • Formål

  Faget indeholder generel brug af IKT – Informations- og kommunikationsteknologi, herunder opbygning af projektrapporter, informationssøgning samt videndeling på tværs af netværk.

  Viden

  • Anvendelsesmulighederne i tekstbehandlingsprogrammer, kalkulationsprogrammer og præsenta-tionsværktøjer.
  • Opbygning af projektrapporter.
  • Branchens mest gængse skabeloner til udarbejdelse af tilbuds- og udbudsmateriale
  • Samarbejde på webbaserede platforme.

  Færdigheder

  • Udarbejde større projektrapporter og udbudsmateriale.
  • Deltage i videndeling og samarbejde på webbaserede platforme.
  • Den studerende skal kunne anvende viden fremsøgt fra diverse databaser samt vurdere indholdet i forhold til kildekritik.

  Kompetencer

  • Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde ved hjælp af IKT-værktøjer.
  • Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer gennem webbaserede løsninger.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, for eksempel:
  • Traditionel holdundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Gæsteforelæsninger
  • Tværfaglig projektorganiseret arbejde
  • Problembaseret læringsforløb
  • Selvstudie
  • Webbaseret forløb
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er ingen bundne forudsætninger på uddannelsen.

  1. årsprøven skal være bestået for at den studerende kan fortsætte på 2. studieår.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det lokale fagelement prøves i førsteårsprøven.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Aflevering af projekt samt et mundtligt forsvar.

  Gruppen fremlægger i fællesskab projektets indhold og dets tilblivelse. Hele projektrapporten er eksaminationsgrundlag for den mundtlige eksamen og kan indgå direkte i den individuelle bedømmelse.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
34
timers undervisning
103
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Informationsteknik - lokalt fagelement (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.