Copenhagen School of Design and Technology

da

Avancerede el-tekniske beregninger på installationer og anlæg

2023/2024
Engelsk titel
Advanced electro technical calculations on installations and utilities
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4511312
Fag- /modulansvarlig
Jonathan Regin Canvin
 • Formål og læringsmål

  Formål med faget er at give den studerende en dybere indsigt og forståelse for komplekse og avancerede el-tekniske beregninger på installationer og anlæg. Faget udfolder teorien og grundlaget bag relevante beregninger på udvalgte områder af installationer og anlæg.

  Viden

  Den studerende har viden om:
  • Avancerede el-tekniske beregninger
  • Beregninger på kredsløb
  • Loadflow-beregninger
  • Skin- og næreffekt
  • Symmetriske komponenter
  • kortslutningsberegninger iht. DS/EN 60909-0

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • Demonstrere kendskab til metoden ”opløsning i symmetriske komponenter”
  • Demonstrere kendskab til DS/EN 60909-0
  • Foretage avancerede beregninger på kredsløb og udvalgte dele af installationer og anlæg

  Kompetencer

  Den studerende har kompetencer inden for at:
  • Udføre loadflow-beregninger på effektoverføringssystemer
  • I begrænset omfang udføre kortslutningsberegninger iht. DS/EN 60909-0
  • Udvikle egne kompetencer i relation til avancerede el-tekniske beregninger på installationer og anlæg

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Problembaseretlæring
  • Vidensdeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Individuel prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
38
timers undervisning
99
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Avancerede el-tekniske beregninger på installationer og anlæg modtager du 38 timers undervisning, hvilket svarer til 51 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, interne forelæsninger, projektpræsentation, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, informationssøgning, gruppearbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.