Copenhagen School of Design and Technology

da

Bygningsautomatik (DA)

2022/2023
Engelsk titel
Building automation (DA)
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4511313
Fag- /modulansvarlig
Thomas Engedal Gustavsen
Bent Kimer
Henrik Cramer
 • Formål og læringsmål

  Formål med faget er at give de studerende en dybere indsigt og forståelse for de problemstillinger der er i forbindelse optimere den daglige drift og brug af en given bygning. Deltageren vil desuden opnå viden om forskellig software og tekniske installationer, som kan opsamle og bearbejde data. Deltageren opnår viden om forskellige kommunikationssystemer, som sørger for samspillet mellem de forskellige former for automatik. Endelig opnår deltageren kendskab til de krav og retningslinjer, der er gældende i henhold til bygningsreglementet.

  Viden

  Viden:
  • Viden om forskellige former for automation, der anvendes i bygninger.
  • Viden om hard- og software samt BMS-systemer, som kan opsamle og bearbejde data I bygninger.
  • Viden om forskellige kommunikationsprotokoller, som indgår i et BMS-system.
  • Viden om krav og retningslinjer, der er gældende i henhold til bygningsreglementet.
  • Forstå principper i bygningsautomation.

  Færdigheder

  Færdigheder:
  • Optimering og tilpasning af en bygnings daglige drift og brug
  • Kunne anvende relevante software til programmering/konfigurering
  • Kunne udvælge relevante løsninger

  Kompetencer

  Kompetencer:
  • Indgå i en professionel dialog om løsning af problemer
  • Medvirke til projektering / implementering af løsninger

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, for eksempel:
  • Traditionel holdundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Gæsteforelæsninger
  • Tværfaglig projektorganiseret arbejde
  • Problembaseret læringsforløb
  • Selvstudie
  • Webbaseret forløb
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er ingen bundne forudsætninger på uddannelsen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Kort individuelt projekt på 8 A4 sider
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Aflevering af projekt.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
39
timers undervisning
98
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bygningsautomatik (DA) modtager du 39 timers undervisning, hvilket svarer til 52 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.