Copenhagen School of Design and Technology

da

Bekendtgørelse og standarder - nationalt fagelement

2023/2024
Engelsk titel
Consolidated Act and standards
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4511345
Fag- /modulansvarlig
Jonathan Regin Canvin
Thomas Engedal Gustavsen
Morten Glerup Diallo
Mathias Hogriffe Themsen
 • Formål og læringsmål

  Emner inden for tekniske-, sikkerhedsmæssige- og kvalitetsledelsesmæssige opgaver som varetages af en faglig ansvarlig i en autoriseret el-installationsvirksomhed.

  Indholdet skal være i overensstemmelse med de fagkrav, der stilles forud for tilmelding til Sikkerhedsstyrelsens autorisationsprøve.

  Viden

  • Skal have viden om nyeste love, bekendtgørelser og standarder.
  • Skal have udviklingsbaseret viden om krav vedrørende dimensionering, udførelse, verifikation og drift af
  elektriske installationer omfattet af elsikkerhedsloven.
  • Skal have forståelse for projektering og dimensionering af elektriske installationer og anlæg samt mellemspændingsdistributionsanlæg.

  Færdigheder

  • Skal kunne anvende nyeste love, bekendtgørelser og standarder i praksis
  • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger i elektriske installationer og anlæg samt mellemspændingsdistributionsanlæg.
  • Skal kunne opstille, vælge og formidle løsningsmuligheder i elektriske installationer og anlæg samt mellemspændingsdistribitionsanlæg

  Kompetencer

  • Skal have mulighed for varetage rollen som faglig ansvarlig og driftsansvarlig person og indgå i udviklingsorienterede situationer hertil.
  • Skal kunne håndtere projektering og dimensionering af elektriske installationer og anlæg samt mellemspændingsdistributionsanlæg.
  • Skal kunne tilegne sig nyeste viden inden for autorisationskrævende arbejdsområder.
  • Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med professionel tilgang inden for de autorisationskrævende arbejdsområder

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, for eksempel:
  • Traditionel holdundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Problembaseret læringsforløb
  • Selvstudie
  • Webbaseret forløb
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er ingen bundne forudsætninger på denne uddannelse.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Det nationale fagelement afprøves selvstændigt på 3.semester. Det er en individuel skriftlig eksamen.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Til fagelementet Bekendtgørelser og standarder stilles en individuel skriftlig prøve. Prøven er tidsmæssigt placeret ved fagelementets afslutning.

  For de studerende som ønsker at søge om at blive godkendt som faglig ansvarlig hos Sikkerhedsstyrelsen, med henblik på at få en virksomhedsautorisation som elinstallatør efter endt uddannelse, vil yderligere blive tilbudt en skriftlige prøve stillet af Sikkerhedsstyrelsen. Bedømmelsen følger Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer. Prøven er ikke obligatorisk.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
38
timers undervisning
99
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bekendtgørelse og standarder - nationalt fagelement modtager du 38 timers undervisning, hvilket svarer til 51 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, klasseundervisning, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.