Copenhagen School of Design and Technology

da

Molio beskrivelsesværktøjer/BIPS (DA)

2023/2024
Engelsk titel
BIPS (DA)
Uddannelse
VVS-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4512100
Fag- /modulansvarlig
Martin Rudolph Bergh
 • Formål og læringsmål

  Dette fagl skal medvirke til, at den studerende kan kvalificere sig til systematisk anvendelse af BIPS arbejdsbeskrivelser, lagstruktur, standarder og dokumenthåndtering.

  Den studerende bliver i stand til at anvende værktøjerne og digitale arbejdsmetoder i byggeriet på tværs af brancher og fagområder, dog med fokus på VVS området.

  Viden

  Den studeredne skal have viden om, hvad BIPS/Molios beskrivelsesværktøjer er.
  Den studerende skal have viden om udbud.
  Den studerende skal kunne navigere i et udbudsmateriale udarbejdet i værktøjerne.
  Den studerende skal have viden om tegningsstandarder i værktøjet.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne udarbejde et udbud eller byde på et udbud udarbejdet i værktøjerne, både teknisk og juridisk.

  Kompetencer

  Den studerende skal kunne anvende BIPS beskrivelserne med tilhørende værktøjer.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • On-line undervisning
  • Gruppearbejde
  • Opgaver
  • Case
  • Problembaseret læring
  • Vidensdeling
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Ingen specielle forudsætninger

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Kunne anvende PC med tilhørende programmer

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Valgfag 1 skal selvstændigt bestås
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  20 minutter til eksamination og votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Molio beskrivelsesværktøjer/BIPS (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, workshop, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.