Copenhagen School of Design and Technology

da

Teknisk dokumentation 1 (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Technical Documentation 1 (DA)
Uddannelse
VVS-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
3
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4512102
Fag- /modulansvarlig
Peter Hansen
 • Formål og læringsmål

  Software til tegning og dokumentation af tekniske installationer. Normer for teknisk dokumentation.
  Ajourføring af normer.

  Viden

  Viden
   Skal have udviklingsbaseret viden om dokumentation af vvs-installationer.
   Skal have forståelse for gældende love og regler vedrørende teknisk dokumentation.
   Skal have forståelse for anvendelse af programmer til dokumentation af vvs-installationer.

  Færdigheder

  Færdigheder
   Skal kunne udarbejde, anvende og kombinere tidssvarende teknisk dokumentation inden for vvs-installationer.
   Skal kunne vurdere, strukturere og organisere viden og data.
   Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder på VVS-installationer vha. teknisk dokumentation.

  Kompetencer

  Kompetencer
   Skal kunne deltage i tværfaglige relevante arbejdsprocesser omkring teknisk dokumentation inden for vvs-installationer.
   Skal kunne håndtere udarbejdelse af og sikring af korrekt teknisk dokumentation.
   Skal kunne tilegne sig ny viden inden for teknisk dokumentation.eknisk dokumentation.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseretlæring
  • Vidensdeling
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Egnet PC.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Faget teknisk dokumentation 1 & 2 skal selvstændigt bestås.

  Faget udprøves i slutningen af 2. semester.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Individuel 24 timers prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  24 timer
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
25
timers undervisning
57
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Teknisk dokumentation 1 (DA) modtager du 25 timers undervisning, hvilket svarer til 33 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, interne forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde, projektpræsentation, øvelser, virksomhedsbesøg.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde, informationssøgning, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.