Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktisk gasfejlfinding (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Practical Gas Troubleshooting (DA)
Uddannelse
VVS-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
7
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4512306
Fag- /modulansvarlig
Thomas Hjorth Johansen
 • Formål

  Selvstænding indregulering, afprøvning, fejlafhjælpning og service på gasforrugende apparater og installationer i almindelige boliger (< 135 kW Hø).

  Viden

  Den uddannede installatør har viden om
  •indregulering af forekommende gasforbrugende udstyr til korrekt funktion.
  •forbrændingstekniske forhold.
  •systematisk afprøvning og kontrol af en udført gasinstallation.
  •systematisk servicereing af mindre og større gasinstallationer og gasforbrugende apparater inkl. de tilhørende ventilations- og aftrækssystemer (< 135 kW Hø).
  •fejlfinding på gasforbrugende udstyr inkl. ventilations- og aftrækssystemer samt de tilhørende varmestyringsanlæg.

  Færdigheder

  Den uddannede installatør kan
  •Opstarte, indregulere og servicere gasforbrugende udstyr til korrekt funktion (< 135 kW Hø).
  •Foretage systematisk fejlfinding og afprøvning samt indrage forbrændingstekniske forhold af en udført gasinstallation inkl. de tilhørende ventilations- og aftrækssystemer (< 135 kW Hø).
  •Foretage vejledning om anlæggets funktion samt indstilling af varmeautomation overfor slutbrugeren.

  Kompetencer

  Den uddannede installatør er kvalificeret til at
  •Rådgive ved valg/udskiftning af gasforbrugende udstyr og varmeautomatik ud fra en sikkerhedsmæssig, energimæssig og miljømæssig optimal løsning.
  •Rådgive vedrørende udskiftning/reparation af vand- og afløbsinstallationer ud fra en sundheds- og miljømæssig betragtelig optimal løsning.
  •I en struktureret sammenhæng udvikle egen praksis til instruktion af forbrugere om brug af gas, vand og afløbsinstallationer og om den fornødne vedligeholdelse af installationerne.
  •at varetage den teknisk ansvarlige del på gasområdet i en virksomhed.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Vidensdeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Praktisk prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  GR‐A, GRC12 Lommeregner
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
91
timers undervisning
101
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Praktisk gasfejlfinding (DA) modtager du 91 timers undervisning, hvilket svarer til 121 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 47% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, interne forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde, projektpræsentation, øvelser, virksomhedsbesøg.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde, informationssøgning, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.