Entreprenørskab I

2018/2019
Engelsk titel
Entrepreneurship I
Uddannelse
Smykker, teknologi og business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9140401
Fag- /modulansvarlig
Anne Mette Kildegaard Larsen
Lars Sögaard Nielsen
Mette Laier Henriksen
Jane Burchard
66
timer undervisning
71
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Entreprenørskab I modtager du 66 timers undervisning, hvilket svarer til 88 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 48% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.