Copenhagen School of Design and Technology

da

Supply chain management (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Supply Chain Management (DA)
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9141214
Fag- /modulansvarlig
Morten Kjærgaard
Leif Schwartz Holbek
Jesper Skovsgaard Frederiksen
 • Formål

  I Faget Supply Chain Management undervises I hvordan en virksomhed tilrettelægger sin forsyningskæde gennem arbejdet med information-, transport- og lagerteknologier og arbejdet med samarbejdsrelationer og nøgleinteressenter, således at processerne er effektive og målbare.

  Viden

  Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende
  1) virkningen af informations-, transport- og lagerteknologier på forsyningskæde og logistikaktiviteter
  2) centrale resultatindikatorer afledt af virksomhedens forsyningsstrategi
  3) styring af indkøb, produktion, lager og distribution

  Færdigheder

  Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af
  1) centrale teorier, modeller og koncepter til optimering af processer i forsyningskæde
  2) teorier og metoder til analyse og planlægning af organisationens forsyningskæde, herunder identifikation af afgørende resultatindikatorer
  3) centrale teorier, modeller og koncepter om forsyningskæder og logistisk drift

  Kompetencer

  Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger vedrørende
  1) forbedring af en organisations forsyningskæde og logistisk drift
  Den studerende kan identificere egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til
  1) en global forsyningskæde og logistisk drift

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem forelæsninger og opgaver, hands-on og gruppearbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
44
timers undervisning
93
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Supply chain management (DA) modtager du 44 timers undervisning, hvilket svarer til 59 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 32% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: digitale øvelser, klasseundervisning, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, øvelser, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.