Copenhagen School of Design and Technology

da

Forretningsstrategi 2 (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Business strategy 2 (DA)
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
9141401
Fag- /modulansvarlig
Jesper Skovsgaard Frederiksen
Leif Schwartz Holbek
Morten Kjærgaard
Guillaume Nadon
Olivier Bélanger
 • Formål

  Optimering og standardisering af forretningsprocesser, integration af systemer og
  forretningsenheder samt strategisk planlægning af informationssystemer

  Viden

  Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende
  1) integration af systemer og forretningsenheder
  2) optimering og standardisering af forretningsprocesser via procesdesign baseret på forsknings--‐ og IT--‐modelleringsværktøjer
  3) menneskelige, kulturelle og organisatoriske aspekter af IT--‐drevne forretningsprocesser
  4) strategisk planlægning af informationssystemer og finansiel stying af IT--‐systemer
  5) internationale aspekter ved styring af IT--‐projektporteføljer

  Færdigheder

  Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af
  1) teorier og metoder til analyse af integration af IT--‐systemer og forretningsenheder
  2) teorier og metoder til forskning, modellering og dokumentation af IT--‐drevne forretningsprocesser
  3) teorier og metoder til etablering af en IT--‐strategi baseret på centrale processer i en organisation
  4) teori og metoder til prioritering og planlægning af udviklingen af en organisations IT--‐ projektportefølje
  5) teorier og metoder til strategisk analyse af en organisations IT--‐infrastruktur
  6) valg og præsentation af relevante løsningsmodeller i forbindelse med strategis planlægning af informationssystemer til samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger vedrørende
  1) selvstændig deltagelse i etablering eller revidering af en IT--‐strategi baseret på strategisk analyse af en organisations infrastruktur og centrale processer
  2) styring af en IT--‐projektportefølje med fokus på optimering via internationalisering af organisationen
  3) etablering, modellering og formidling af koncepter og dokumentation til IT--‐drevne forretningsprocesser til en kompleks målgruppe
  4) etablering og revidering af planer om integration af IT--‐systemer og forretningsenheder
  5) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til optimering og standardisering af forretningsprocesser

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen består af forelæsninger, diskussioner i klassen, gruppeopgaver og arbejde med tværfaglige case-projekter
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Eksamenen skal vise, at den studerende
  • kan formidle centrale begreber fra Forretningsstrategi, Informationsteknologier, Systemudvikling og Innovation og Iværksætteri.
  • kan analysere og præsentere en problemstilling vedrørende Forretningsstrategi,
  Informationsteknologier, Systemudvikling og Innovation og Iværksætteri fra et tværfagligt
  synspunkt.
  • kan håndtere en innovativ eller entrepreneuriel proces eller begge dele.
  • kan gennemføre et projekt i et team med fokus på projektledelsesmetoder og --‐værktøjer.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Projektet skal være tværfagligt og problemorienteret.
  Institutionen fastlægger de faktiske krav til projektet, som kombinerer afgørende områder af fjerde semesters undervisning i Forretningsstrategi, Informationsteknologier, Systemudvikling og Innovation og Iværksætteri. Institutionen kan stille yderligere krav til gruppestørrelse, projektomfang og procesdokumentation, herunder krav til demonstration af arbejdskoden eller den studerendes skriftlige sprogfærdigheder eller begge dele. Institutionen skal sikre, at projektbeskrivelsen udleveres til de studerende og censorerne.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  1. Individuel præsentation på grundlag af rapporten: 5 minutter.
  2. Individuel eksamination: 20 minutter.
  3. Votering og meddelelse af karakter: 5 minutter.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den studerende modtager en individuel karakter for den overordnede præstation, som omfatter rapporten, præsentationen og den individuelle eksamination. Præstationen vurderes på, i hvor høj grad den opfylder fagenes formål og læringsmål, som de er beskrevet i studieordningen.
96
timers undervisning
178
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Forretningsstrategi 2 (DA) modtager du 96 timers undervisning, hvilket svarer til 128 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, klasseundervisning, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, læsning af egne noter, læsning af pensum, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.