Informationsteknologi 2

2018/2019
Engelsk titel
Information technology 2
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
9141402
Fag- /modulansvarlig
Kim Juhl
Jesper Skovsgaard Frederiksen
Leif Schwartz Holbek
48
timer undervisning
89
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Informationsteknologi 2 modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, tværfaglig projektorganiseret undervisning, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, øvelser, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.