Copenhagen School of Design and Technology

da

Systemudvikling 4 (DA)

2020/2021
Engelsk titel
System development 4 (DA)
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
9141403
Fag- /modulansvarlig
Jesper Skovsgaard Frederiksen
Leif Schwartz Holbek
Kim Juhl
 • Formål

  Systemudviklingsmetoder, IT--‐systemkrav, avanceret projektledelse, kvalitetssikring og risikostyring

  Viden

  Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende
  1) metoder og paradigmer inden for udvikling af IT--‐systemer
  2) metoder til projektledelse og projektlederens og --‐teamets roller
  3) IT--‐systemkravspecifikationer
  4) avanceret projektledelse, herunder risiko--‐ og interessentanalyse
  5) kvalitetssikring inden for projektledelse
  6) ressourceallokering, beregning og overvågning i udviklingsprocesser

  Færdigheder

  Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af
  1) kombination af teorier og metoder til udviklingsparadigmer med en projektmodel og valg af relevante projektstrategi og relevante værktøjer
  2) teorier og metoder til undersøgelse og analyse af et systemudviklingsdomæne fra et forretningsmæssigt, teknologisk og brugermæssigt perspektiv til fastlæggelse af krav
  3) teorier og metoder til analyse af risiko, interessenter, omfang, målsætninger og centrale succesfaktorer i projektledelse inden for IT--‐systemudvikling
  4) teorier og metoder til udvikling af en proces til et specifikt systemudviklingsprojekt
  5) teorier og metoder til kvalitetssikring af proces og produkt i en udviklingscyklus
  6) teorier og metoder til vurdering af projekter og allokering af ressourcer i udviklingsprocesser
  7) valg og præsentation af relevante løsningsmodeller for projektledelse til samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger vedrørende
  1) selvstændig etablering af en komplet og omfattende projektplan baseret på en metodisk tilgang
  2) styring af et systemudviklingsprojekt på grundlag af en projektmodel og relaterede værktøjer og metoder
  3) planlægning, vurdering og allokering af ressourcer til systemudviklingsprojekter
  4) kvalitetssikring af både en udviklingsproces og et produkt
  5) etablering af relationer og kommunikation med interessenter
  6) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til projektledelse inden for systemudvikling

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Forelæsninger og opgaver, kombineret med 3 større praktiske tværfaglige case opgaver, hvor fagets indhold anvendes intenst.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Vi antager, at studerende har en bærbar computer, der kører Windows 10 (eller senere) eller Mac OS X 10.12 (eller senere).

  Ældre versioner af Windows eller Mac OS og Linux kan muligvis virke i de fleste tilfælde - men understøttes ikke med hjælp til at installere open source-værktøjer eller håndtere undervisningseksempler.

  Vi antager, at eleverne har en HDMI-port eller miniDVI / lynport på deres bærbare computer.
  I nogle få læringssituationer (ikke i 1. semester) bruges eksempler, der ikke så godt virker med mindre end 4 GB RAM-hukommelse - for dette 8 GB RAM anbefales.

  Studerende vil have brug for kontorsoftware (Microsoft, Apple, Google eller ..).
  Studerende skal kunne producere og læse pdf-dokumenter, Word-dokumenter, PowerPoint-præsentationer og Excel-regneark.

  Der findes en Microsoft Cloud-version, der bliver tilgængelig, når du opretter en gratis endrevskonto.

  En internetbrowser skal være tilgængelig (dvs. Chrome eller Safari).
  Vi anbefaler stærkt eleverne at have adgang til Facebook og en privat Facebook-konto.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Eksamenen skal vise, at den studerende
  • kan formidle centrale begreber fra Forretningsstrategi, Informationsteknologier, Systemudvikling og Innovation og Iværksætteri.
  • kan analysere og præsentere en problemstilling vedrørende Forretningsstrategi,
  Informationsteknologier, Systemudvikling og Innovation og Iværksætteri fra et tværfagligt
  synspunkt.
  • kan håndtere en innovativ eller entrepreneuriel proces eller begge dele.
  • kan gennemføre et projekt i et team med fokus på projektledelsesmetoder og --‐værktøjer.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Projektet skal være tværfagligt og problemorienteret.
  Institutionen fastlægger de faktiske krav til projektet, som kombinerer afgørende områder af fjerde semesters undervisning i Forretningsstrategi, Informationsteknologier, Systemudvikling og Innovation og Iværksætteri. Institutionen kan stille yderligere krav til gruppestørrelse, projektomfang og procesdokumentation, herunder krav til demonstration af arbejdskoden eller den studerendes skriftlige sprogfærdigheder eller begge dele. Institutionen skal sikre, at projektbeskrivelsen udleveres til de studerende og censorerne.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  1. Individuel præsentation på grundlag af rapporten: 5 minutter.
  2. Individuel eksamination: 20 minutter.
  3. Votering og meddelelse af karakter: 5 minutter.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den studerende modtager en individuel karakter for den overordnede præstation, som omfatter rapporten, præsentationen og den individuelle eksamination. Præstationen vurderes på, i hvor høj grad den opfylder fagenes formål og læringsmål, som de er beskrevet i studieordningen.
96
timers undervisning
178
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Systemudvikling 4 (DA) modtager du 96 timers undervisning, hvilket svarer til 128 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.