Copenhagen School of Design and Technology

da

Digital transformation og ledelse (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Digital Transformation and Management (DA)
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9141405
Fag- /modulansvarlig
Thomas Nørup
Marie Louise Brixtofte
 • Formål

  Digital transformation og ledelse har fokus på håndtering af forandringer i virksomheder. Mange virksomheder implementerer nye IT-systemer eller digitalisere deres forretning, derfor er der fokus på følgende forandringstemaer på teoretisk og praktisk plan: Forandringsledelsen, overførelse af viden, data governance og it-portefølje styring.
  Denne tilgang til digital transformation giver mulighed for etablering af IT og forretnings- strategier med fokus på forandring.

  Viden

  Den studerende har viden om og evnen til at reflektere over:

  - projektstyring, forandringsledelse, vidensstyring, Data Governance, IT og teknologi i relation til digital transformation
  - forskellige modeller og processer i relation til digital transformation
  forskellige ledelsesmodeller og processer i relation til ledelse af organisationsændringsledelse og digital transformation
  - strategi og implementering af ændringshåndtering inden for rammerne af digital transformation
  - vigtigheden af lovgivning for udvikling af digitale transformationsløsninger værdiskabelse med hensyn til at drive en digital forretning

  Færdigheder

  Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af

  - metoder og værktøjer til analyse af problemer, teori og praksis inden for digital transformation
  - vurdering og forklaring af valg af løsninger, udviklingsprocesser, teknologi og projektstyring

  - evaluering af eksisterende organisationer og kommunikere foreslåede løsninger
  den aktuelle praksis for håndtering af problemer i forbindelse med digital transformation
  - relevante metoder til vurdering af en virksomheds muligheder for yderligere strategisk udvikling med fokus på digital transformation

  - it-strategi i overensstemmelse med forretningsstrategien
  metoder i relation til projektledelse og ledelse

  Kompetencer

  Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger vedrørende
  - Udvikling af strategiske IT-koncepter for virksomheder, med fokus på digital transformation baseret på forretnings- og IT-analyse
  - Håndtering af en digital transformation i rollen som en ændringsagent
  - hvordan relevante teoretiske begreber kan bruges i en praktisk ramme
  Den studerende kan identificere egne læringsbehov og udvikling af egen viden, færdigheder samt kompetencer i relation til
  - inden for digital transformation og relaterede emner så som projektledelse, it-strategi, styring af det, digital konceptudvikling, ændringsledelse.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen består af forelæsninger, diskussioner i klassen, gruppeopgaver og arbejde med tværfaglige case-projekter
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Eksamenen er en portfolie eksamen.

  Eksamen består af to dele.
  En portfolie af produkter og en individuel mundtlig eksamen

  Portfolien af produkter:
  Denne portfolie består af individuelle produktpakker som er produceret i fagene Digital transformation og Ledelse samt faget Design of komplekse IT-systemer, domæner, processer og beslutninger.

  Udgangspunkt for den mundtlige eksamen er portfolien, som vil bliver gennemgået af eksaminator og censor inden eksamen.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-7 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  1. Individuel præsentation på grundlag af rapporten: 5 minutter.
  2. Individuel eksamination: 20 minutter.
  3. Votering og meddelelse af karakter: 5 minutter.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den studerende modtager en individuel karakter for den overordnede præstation, som omfatter rapporten, præsentationen og den individuelle eksamination. Præstationen vurderes på, i hvor høj grad den opfylder fagenes formål og læringsmål, som de er beskrevet i studieordningen.
90
timers undervisning
184
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Digital transformation og ledelse (DA) modtager du 90 timers undervisning, hvilket svarer til 120 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 33% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, klasseundervisning, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, læsning af egne noter, læsning af pensum, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.