Business Process Management

2018/2019
Engelsk titel
Business Process Management
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
15
Udd. element
Valgfag
Sprog
Engelsk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
9141552
Fag- /modulansvarlig
Leif Schwartz Holbek
Jesper Skovsgaard Frederiksen
77
timer undervisning
334
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Business Process Management modtager du 77 timers undervisning, hvilket svarer til 102 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 19% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, eksterne forelæsninger, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.