Københavns Erhvervsakademi

en

Business Process Management (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Business Process Management (EN)
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
15
Udd. element
Valgfag
Sprog
Engelsk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
9141552
Fag- /modulansvarlig
Leif Schwartz Holbek
Jesper Skovsgaard Frederiksen
 • Indhold og læringsmål

  Ledelse af processudvikling og digitalisering af processer.

 • Undervisningsform
  Et mix af teori, praktiske øvelser og casearbejder.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Deltagelse i 4. semester på KEA BE-IT uddannelsen eller tilsvarende merit overførelse.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal have godkendt to cases. Casene udføres som gruppearbejde og der skal afleveres en grupperapport samt en præsentation for klassen og eventuelle eksterne samarbejdspartnere.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 2-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Varighed
  1. Individuel præsentation på grundlag af rapporten: 5 minutter.
  2. Individuel eksamination: 20 minutter.
  3. Votering og meddelelse af karakter: 5 minutter.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  “Fundamentals of Business Process Management” 2nd Edition (http://fundamentals-of-bpm.org/).
77
timer undervisning
334
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Business Process Management (EN) modtager du 77 timers undervisning, hvilket svarer til 102 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 19% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, eksterne forelæsninger, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.