Copenhagen School of Design and Technology

da

Know your data

2022/2023
Engelsk titel
Know your data
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Engelsk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9141569
Fag- /modulansvarlig
Tue Hellstern
 • Formål og læringsmål

  Dette valgfag giver dig værktøjerne til at arbejde med alle aspekter af datahåndtering, vurdering og præsentation. Vi bruger alle dele af din uddannelse og skaber forbindelse til erhvervslivet. I løbet af valgfaget vil der være oplæg fra forskellige personer fra erhvervslivet. Deres oplæg vil understøtte teorien og sætte den i perspektiv.

  Viden

  Brugen af ​​forskellige modeller fim. -datavidenskab
  -Datamodeller
  -Økonomiske modeller
  -AI og ML modeller

  Færdigheder

  - Kan håndtere "data" processen fra start til slut
  - Kan bruge interfaces mellem forskellige systemer
  - Kan skabe præsentation af data

  Kompetencer

  -Kan vælge relevant brug af datamodeller i en ukendt situation
  -Kan vælge relevant brug af softwareværktøjer i en ukendt situation
  -Kan samarbejde på tværs af organisationer og virksomheder
  -Computational thinking

 • Undervisningsform
  Case arbejde og "hands-on" opgaver
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  For at kunne deltage på valgfaget, så skal den studerende have gennemført 1 til 4 semester på uddannelsen Økonomi og IT eller tilsvarende.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Computer

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  For at bestå kursuset skal man bestå 3 prøver. 2 opgave afleveringer og en multiple choice
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 3-7 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
82
timers undervisning
192
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Know your data modtager du 82 timers undervisning, hvilket svarer til 109 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.