Copenhagen School of Design and Technology

da

Tekniske installationer

2022/2023
Engelsk titel
Technical Installations
Uddannelse
Energimanagement
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
9161502
Fag- /modulansvarlig
Lone Ørbæk Johnsen
 • Formål og læringsmål

  Dette uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende udvikler viden, færdighed og kompetencer inden for tekniske installationer og energistyrende indsatser.
  Der vil blive arbejdet med el-teori, Smart Grid samt termodynamik og varmeoverførsel. Der vil være fokus på måleteknik og analyse.

  Viden

  Den studerende har:
  • Viden om komplekse og sammensatte energitekniske anlæg og installationsløsninger.
  • Viden om elektriske installationer i bygninger og produktionsanlæg.
  • Viden om el-teknik i teori og praksis.
  • Viden om fleksible energisystemer, f.eks. Smart Grid og intelligente installationer.
  • Viden om kompleks energiteknik og teori inden for termodynamik og varmeoverføring.
  • Viden om strømningsteori og grænselagsteori.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • Udføre og redegøre for el-teoretisk måleteknik i teori og praksis.
  • Udføre og redegøre for måleteknik i teori og praksis i forhold til termodynamik og varmeoverførsel.

 • Undervisningsform
  Forelæsninger, opgaver og et projekt.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøven er en intern, individuel mundtlig prøve på baggrund af en afleveret projektbesvarelse.

  Opgaven skal opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret. Er disse krav ikke opfyldt, har den studerende brugt et eksamensforsøg.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle hjælpemidler er tilladt.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
24
timers undervisning
113
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Tekniske installationer modtager du 24 timers undervisning, hvilket svarer til 32 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 18% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, øvelser i labs/værksteder, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.