Copenhagen School of Design and Technology

da

Grøn omstilling I

2021/2022
Engelsk titel
Green Transition I
Uddannelse
Energimanagement
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
9161504
Fag- /modulansvarlig
Robert Schønrock Nielsen
Lone Ørbæk Johnsen
 • Formål og læringsmål

  Dette fagelement går i dybden med grøn omstilling både for virksomheder, regioner og stater.

  Viden

  Den uddannede har:
  • Viden om vedvarende energikilder og deres implementeringsmuligheder.
  • Viden om grundlæggende principper bag energipriser og -handel.

  Færdigheder

  Den uddannede kan:
  • Identificere, vælge, evaluere og formidle energimål og -indsatsområder.
  • Holde sig opdateret vedrørende støtte- og tilskudsordninger i forbindelse med energioptimeringstiltag.

  Kompetencer

  Den uddannede kan:
  • Håndtere, designe og formidle komplekse løsningsforslag til energioptimering.

 • Undervisningsform
  Klasserumsundervisning kombineret med selvstændigt projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøven er en ekstern, individuel mundtlig prøve på baggrund af en afleveret projektbesvarelse.

  Opgaven skal opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret. Er disse krav ikke opfyldt, har den studerende brugt et eksamensforsøg.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle hjælpemidler er tilladt.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
32
timers undervisning
105
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Grøn omstilling I modtager du 32 timers undervisning, hvilket svarer til 43 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 23% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, projektarbejde, virksomhedsbesøg.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.