Copenhagen School of Design and Technology

da

Organisation og ledelse

2021/2022
Engelsk titel
Organization and Management
Uddannelse
Energimanagement
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
9161605
Fag- /modulansvarlig
Robert Schønrock Nielsen
 • Formål og læringsmål

  Dette uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende udvikler viden, færdighed og kompetencer inden for arbejdsmiljø, personaleledelse, gruppers adfærd samt organisatoriske ændringsprocesser og kommunikation.

  Viden

  Den studerende har:
  • Viden om relevante arbejdsmiljøbestemmelser og standarder.
  • Viden om personprofiler, forskellighed og motivation hos medarbejderen.
  • Viden om socialt samspil og intelligens hos medarbejderen.
  • Viden om relevante ledelsesformer og metoder, herunder projektledelse og gruppers adfærd i organisationen.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • Vurdere arbejdsmiljøhensyn i forbindelse med energiledelse- og optimeringstiltag.
  • Håndtere ledelses- og samarbejdsproblemer under forandringer.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • Organisere effektivisering af samarbejde mellem medarbejderne samt ledelsen.

 • Undervisningsform
  Refleksiv praksislæring, hvor den studerende undervises i praksisnære problemstillinger i kombination med teoretiske henvisninger.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøven er en intern, individuel mundtlig prøve på baggrund af en individuelt/gruppevist fremstillet projektbesvarelse.

  Opgaven skal opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret. Er disse krav ikke opfyldt, har den studerende brugt et eksamensforsøg.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle hjælpemidler er tilladt.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
55
timers undervisning
82
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Organisation og ledelse modtager du 55 timers undervisning, hvilket svarer til 73 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 40% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, digitale øvelser, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.