Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfag

2021/2022
Engelsk titel
Electives
Uddannelse
Energimanagement
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
9161608
Fag- /modulansvarlig
Robert Schønrock Nielsen
Lone Ørbæk Johnsen
 • Formål og læringsmål

  De valgfri uddannelseselementer giver den studerende mulighed for at kvalificere studie- og erhvervskompetencer gennem specialisering og perspektivering af emner, der bredt relaterer sig til energimanagementuddannelsens fagområder.
  Uddannelsen udbyder hvert år mindst et valgfag. Den studerende kan også selv tilrettelægge de valgfri uddannelseselementer som et teoretisk og/eller praktisk uddannelsesforløb, der godkendes af uddannelsen.

  Viden

  Den studerende kan inden for energimanagement beskrive:
  • sin research inden for en selvvalgt problemstilling
  • udviklingsbaseret og evidensbaseret viden
  • og reflektere over emnets teori og praksis
  • emnets relevans i forhold til teori og praksis

  Færdigheder

  Den studerende kan inden for det selvvalgte emne:
  • analysere og vurdere problemstillinger og opstille løsningsmuligheder
  • forklare og formidle centrale problemstillinger og resultater

  Kompetencer

  Den studerende kan inden for energimanagement
  • selvstændigt indgå tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og påtage sig ansvar
  • identificere egne læringsbehov, strukturere læringen og udvikle egen viden, færdigheder og kompetence
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede, faglige diskussioner og debatter i studie- og arbejdsmæssig sammenhæng

 • Undervisningsform
  Klasserumsundervisning og projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Mundtlig prøve baseret på skriftligt arbejde
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
55
timers undervisning
82
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfag modtager du 55 timers undervisning, hvilket svarer til 73 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 40% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, studiegruppearbejde, forberedelse til prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.