Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfag: Formidling af nationale energistrategier

2022/2023
Engelsk titel
Elective: Communication of National Energy Strategies
Uddannelse
Energimanagement
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
9161620
Fag- /modulansvarlig
Robert Schønrock Nielsen
Lone Ørbæk Johnsen
 • Formål og læringsmål

  Alle taler om Power-to-X, men hvad er det og hvordan skal det integreres i vores energiforsyning.
  Er det særligt fordelagtigt at producere grønne brændstoffer til eksport på Island?
  Den studerende får en grundig indførsel i teknologien og arbejder med hvorledes denne viden kan videreformidles til den den brede offentlighed.

  Viden

  Den studerende kan inden for energimanagement beskrive:
  • Viden om vandkraft
  • Viden miljøpåvirkninger ved vandkraft.
  • Viden om Geotermisk energi.
  • Viden miljøpåvirkninger ved geotermisk energi udvidelse.
  • Viden om Power to X
  • Viden miljøpåvirkninger ved produktion af grønt brændstof.
  • Viden om energi og energi-strategi i Danmark.

  Færdigheder

  Den studerende kan inden for det selvvalgte emne:
  • Redegøre for potentialet og mulige miljøpåvirkninger af produktion af grønt brændstof

  Kompetencer

  Den studerende kan inden for energimanagement
  • Den studerende kan producere informationsmateriale til borgere vedr. produktion af grønt brændstof

 • Undervisningsform
  Klasserumsundervisning, studierejse og projektarbejde.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Deltagelse i studierejse til Island

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Mundtlig prøve baseret på skriftligt arbejde
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Projektrapport
  Formkrav
  Projektet består af en pjece plus projektrapport
  Projektrapporten har følgende max omfang afhængig af gruppens størrelse:
  • For grupper á 2 personer skal rapporten have et omfang af minimum 15 normalsider og
  maksimum 20 normalsider.
  • For grupper á 3 personer skal rapporten have et omfang af minimum 20 normalsider og
  maksimum 30 normalsider.
  • For grupper á 4 personer skal rapporten have et omfang af minimum 25 normalsider og
  maksimum 35 normalsider.
  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse,
  litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Gruppe præsentation – 3 minutter per medlem i gruppen.
  Gruppe eksamination – 10 minutter per medlem i gruppen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
55
timers undervisning
82
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfag: Formidling af nationale energistrategier modtager du 55 timers undervisning, hvilket svarer til 73 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 40% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, studiegruppearbejde, forberedelse til prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.