Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfag: Formidling af regionale energistrategier

2022/2023
Engelsk titel
Elective: Communication of Regional Energy Strategies
Uddannelse
Energimanagement
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
9161622
Fag- /modulansvarlig
Robert Schønrock Nielsen
Lone Ørbæk Johnsen
 • Formål og læringsmål

  Alle taler om Power-to-X, men hvad er det og hvordan skal det integreres i vores energiforsyning.
  Hvorledes kan overskydende elproduktion fra vindmøller på Lolland anvendes til produktion af grønne brændstoffer,
  Den studerende får en grundig indførsel i PtX teknologier og arbejder med hvorledes denne viden kan videreformidles til den den brede offentlighed.

  Viden

  Den studerende kan inden for energimanagement beskrive:
  • Viden om udnyttelse af vedvarende energi.
  • Viden om Power to X
  • Viden miljøpåvirkninger ved produktion af grønt brændstof.
  • Viden om energi og energi-strategi for Danmark og Lolland

  Færdigheder

  Den studerende kan :
  • Redegøre for potentialet og mulige miljøpåvirkninger af produktion af grønt brændstof på Lolland

  Kompetencer

  • Den studerende kan producere informationsmateriale til borgere vedr. produktion af grønt brændstof på Lolland

 • Undervisningsform
  Klasserumsundervisning, og projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Mundtlig prøve baseret på skriftligt arbejde
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Projektrapport
  Formkrav
  Projektet består af en pjece plus projektrapport
  Projektrapporten har følgende max omfang afhængig af gruppens størrelse:
  • For grupper á 2 personer skal rapporten have et omfang af minimum 15 normalsider og
  maksimum 20 normalsider.
  • For grupper á 3 personer skal rapporten have et omfang af minimum 20 normalsider og
  maksimum 30 normalsider.
  • For grupper á 4 personer skal rapporten have et omfang af minimum 25 normalsider og
  maksimum 35 normalsider.
  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse,
  litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Gruppe præsentation – 3 minutter per medlem i gruppen.
  Gruppe eksamination – 10 minutter per medlem i gruppen.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
55
timers undervisning
82
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfag: Formidling af regionale energistrategier modtager du 55 timers undervisning, hvilket svarer til 73 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 40% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, studiegruppearbejde, forberedelse til prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.