Praktik 2 (Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik 3)

2018/2019
Engelsk titel
Internship 2 (Lenses, technology and optics workshop 3)
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
8 uger
Ects
10
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Fagkode
9227602
Fag- /modulansvarlig
Anette Ristorp Ohlsen
2
timer vejledning
272
timer praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 2 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 272 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: evaluering af praktikken, løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, praktikrapportskrivning, Eksamen, sparring med kontaktperson i praktikvirksomhed.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.