Myopi – epidemiologi, forebyggelse og behandlingsformer

2018/2019
Engelsk titel
Myopia - epidemiology, prevention and treatment
Uddannelse
Optometri
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
2 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9227706
Fag- /modulansvarlig
Even Forwald
Merethe Freiding
Anette Ristorp Ohlsen
15
timer undervisning
122
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Myopi – epidemiologi, forebyggelse og behandlingsformer modtager du 15 timers undervisning, hvilket svarer til 20 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 11% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, studiegruppearbejde, læsning af pensum, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.