Københavns Erhvervsakademi

en

Angular (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Angular (EN)
Uddannelse
Webudvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
16 uger
Ects
10
Udd. element
Valgfag
Sprog
Engelsk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
9941253
Fag- /modulansvarlig
Christian Ole Kirschberg
Constantin Alexandru Gheorghiasa
 • Indhold og læringsmål

  Lær at opbygge single-page webapplikationer med Angular. Link: https://angular.io
  Dette valgfag har til formål at kvalificere studerende til at udvikle single-page applikationer ved hjælp af populære front-end-udviklingsværktøjer. Kurset tager en praktisk tilgang til udvikling af front-end delen af ​​en webapplikation, herunder applikationens adfærd, implementeret med Angular.
  Angular er et framework, der gør det lettere at opbygge single-page webapplikationer og bruger two-way data-binding til automatisk at synkronisere HTML-siden (visning) med view-modellen.

  Kurset går ind i detaljer om, hvordan man kontakter en webservice for at indlæse og gemme data, men handler ikke om at opbygge backend-api eller databasen bag den.

  I nogle virksomheder er der en ansvarsfordeling blandt udviklere, hvor designere, front-end-udviklere og back-end-udviklere arbejder sammen for at bygge single-page webapplikationer. Designerne skaber det visuelle udtryk og designer brugergrænsefladen. Front-end-udvikleren arbejder med designere til at designe og implementere brugergrænsefladen og en stor del af adfærd i applikationen med en framework som Angular; en del, der traditionelt er blevet implementeret på serveren af ​​en back-end-udvikler. I en sådan opsætning skaber back-end-udvikleren databasedesignet, implementerer forretningsregler og opretter en webservice (API) for front-end-udvikleren at kommunikere med, for at indlæse og gemme data.
  Vi bruger Visual Studio Code, som er en cross-platform editor.

  Viden
  Målet er, at den studerende får viden om:
  ● Opbygning af single-page applikationer med Angular ved hjælp af f.eks. client-side routing, komponenter, tjenester mv.
  ● Bruge af mønsteret Redux
  ● Opbygge en brugergrænseflade med HTML, SCSS og Angular ved hjælp af to-vejs databinding.
  ● Bruge CLI til Angular, http://cli.angular.io
  ● Bruge pakkehåndtering, npm.
  ● Bruge CSS-forprocessoren, SCSS
  ● Brug af et relevant brugergrænseflade-framework som Material el. bootstrap.
  ● Brug af javascript-biblioteker, f.eks. Underscore eller lodash.
  ● Bruge et versionsstyringssystem, Git.
  ● Bruge JSON til dataoverførsel.

  Viden

  Formålet er at sætte studerende i stand til at opbygge den front-end delen, herunder dens adfærd, af en single-page applikation og også kvalificere studerende til job inden for front-end webudvikling.

  Kompetencer

  Målet er, at den studerende kan bruge de angivne værktøjer og analysere og vælge et egnet værktøj til en given opgave inden for en webudviklingssammenhæng.

 • Undervisningsform
  Undervisningen er en blanding af forelæsninger, øvelser og projektarbejde. Hvert foredrag består af en del med ny teori og en del, hvor læreren anvender den nye teori i en praktisk løsning ved at lave "live" -kodning på et prøveprojekt. Derefter vil studerende arbejde med en øvelse, eller de vil anvende den nye teori direkte på deres eksamensprojekt, mens læreren hjælper de studerende med en workshop indstilling.

  Læreren vil anvende det samme prøveprojekt gennem hele kurset og anvende den nye teori på projektet under foredragene.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Der skal afleveres en projektrapport og et produkt.
  Projektrapporten, som udgør den skriftlige del af prøven skal minimum indeholde
  • Forside med titel, navn og fødselsdato, hold betegnelse og dato
  • Indholdsfortegnelse
  • Problemformulering eller problemstilling
  • Hovedafsnit
  • Konklusion
  • Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)
  • Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten)
  • Vedlæg kildekode, og eventuelt angivelse af sti til versionsstyringsserver, hvor kildekoden
  og eksekverbar kode til produktet kan hentes
  • Der skal pagineres (sidetal) på alle sider

  Det skriftlige projekt skal som minimum bestå af 30 normal sider og maksimalt af 40 normalsider for en studerende. For hver yderligere studerende øges antallet af sider enligt tabel:

  1 studerende - min. 10 og maks. 15 sider
  2 studerende - min. 15 og maks. 20 sider
  3 studerende - min. 20 og maks. 25 sider
  4 studerende - min. 20 og maks. 30 sider

  Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med i det krævede antal sider.
  Bilag er uden for bedømmelse.
  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse.
  Hver enkelt figur eller diagram tæller 800 tegn.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Varighed
  Præsentation - max 10 min.
  Eksamination - min. 15 min.
  Votering - 5 mi.n
  Total - 30 min.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Bedømmelseskriterierne for prøven er læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement
  Læringsmål fremgår af den fælles studieordning.
  Frist for aflevering
  Prøven placeres ifm. afslutningen af faget. Yderligere information om tid, lokation og aflevering af projektet er tilgængeligt på de studeredes intranet, Fronter.
68
timer undervisning
206
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Angular (EN) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.