Design & Business 2 - Fra ide til koncept

2018/2019
Engelsk titel
Design & Business 2 - From idea to concept
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944102
Fag- /modulansvarlig
Martin Hesseldahl
Tim Meicker
Trine Bekkersgaard Stark
Mette Kocmick
Marie-Louise Lynge Jensen
Stine Grell Behrendtzen
Jeremy Walton
Tina Hjort Jensen
47
timer undervisning
90
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design & Business 2 - Fra ide til koncept modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: virksomhedssamarbejde, eksterne forelæsninger, gruppearbejde, interne forelæsninger, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, prøve, forberedelse til prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.