Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieretning Design - nationale fagelementer (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Specialisation: Design (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944104
Fag- /modulansvarlig
Louise Boel
Tim Meicker
Martin Hesseldahl
 • Formål og læringsmål

  Studieretningen Design indeholder de to nationale fagelementer Design og Teknologi.

  Design:
  Fagelementet griber fat i analytiske og eksperimenterende designprocesser med henblik på at udvikle identitetsskabende, konkurrencedygtige, innovative og bæredygtige designløsninger målrettet en modtager med fokus på begrundet materialevalg og industrielle forarbejdningsmetoder.

  Teknologi:
  Fagelementet indeholder prototyping og visualisering af innovative designløsninger målrettet en bruger med en argumenteret anvendelse af teknologi, materialevalg og industrielle løsninger.

  Viden

  Design:
  Den studerende:
  • Skal have udviklingsbaseret viden om bæredygtige materialer og forarbejdningsmetoder.
  • Skal kunne forstå og reflektere over relevant teori og metode i forhold til udvikling af innovative og identitetsskabende designløsninger.

  Teknologi:
  Den studerende:
  • Skal have udviklingsbaseret viden om teknologi, materialer og industriel produktion.
  • Skal kunne forstå og reflektere over værdikæden og brugerens behov.

  Færdigheder

  Design:
  Den studerende:
  • Skal kunne anvende analytiske og eksperimenterende metoder i designprocesser.
  • Skal kunne vurdere, vælge og begrunde anvendelsen af materialer og industrielle forarbejdningsmetoder i et bæredygtigt perspektiv
  • Skal kunne formidle identitetsskabende, innovative, konkurrencedygtige og bæredygtige designløsninger.

  Teknologi:
  Den studerende:
  • Skal kunne anvende teknologi til udvikling af innovative designløsninger.
  • Skal kunne vurdere, vælge og begrunde relevante materiale og fremstillingsmetoder.
  • Skal kunne formidle og visualisere løsningsforslag gennem prototyping til samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Design:
  Den studerende:
  • Skal kunne håndtere komplekse analytiske og eksperimenterende designprocesser, med henblik på at realisere værdiskabende designløsninger.
  • Skal kunne identificere egen læring samt tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til designprofessionen.

  Teknologi:
  Den studerende:
  • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for professionen og branchen
  • Skal kunne identificere egen læring samt tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til den teknologiske udvikling.

 • Undervisningsform
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der vil være en bunden forudsætning i hvert af de moduler, som fagelementet indgår i.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Se mere om prøveformen under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Opgavetype
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Formkrav
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Frist for aflevering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Syge-/omprøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
34
timers undervisning
240
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieretning Design - nationale fagelementer (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 12% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.