Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieretning Design (Sustainable Fashion Tech) - Lokalt fagelement (Design) (DA)

2023/2024
Specialeretning: Sustainable Fashion Tech
Engelsk titel
Specialisation: Sustainable fashion Tech (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944110
Fag- /modulansvarlig
Berit Konstante Nissen
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet indeholder en reflekterende og iterativ tilgang til praksisorienteret udvikling og fremstilling af bæredygtige produktløsninger, der imødekommer nuværende og fremtidige behov.

  Viden

  Den studerende:

  -skal have udviklingsbaseret viden i forhold til tendenser og fremtidstænkning.

  -skal have viden om og kunne reflektere over bæredygtige designtilgange og –processer.

  Færdigheder

  Den studerende:

  -kan anvende trend- og omverdensanalyse til design- og produktudvikling.

  -kan arbejde eksperimenterende og kommercielt i en nuværende samt fremtidig bæredygtig kontekst.

  -kan udvikle bæredygtige og værdiskabende koncepter og produktløsninger, der understøtter æstetik og funktionalitet.

  Kompetencer

  Den studerende:

  -kan selvstændigt håndtere en bæredygtig design- og produktudviklingsproces.

  -kan identificere modtagerbehov og omsætte disse til innovative og transformative bæredygtige designløsninger.

 • Undervisningsform
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der vil være en bunden forudsætning i hvert af de moduler, som fagelementet indgår i.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Opgavetype
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Formkrav
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Frist for aflevering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Syge-/omprøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieretning Design (Sustainable Fashion Tech) - Lokalt fagelement (Design) (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.