Copenhagen School of Design and Technology

da

Grafisk design - avanceret (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Graphic Design - Avanced (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944145
Fag- /modulansvarlig
Martin Hesseldahl
Tim Meicker
 • Formål

  Grafisk design er til dig der ønsker en grundig introduktion til faget - hvad enten det drejer sig om design til analoge eller digitale medier.

  Kurset er baseret på fem grundsøjler:
  • Komposition
  • Farve
  • Typografi
  • Billeder
  • Grids

  Hver af disse vil blive introduceret af inspirerende eksempler samt tekniske værktøjer, i kombination med teori der efterfølges af praktiske opgaver.

  I løbet af valgfaget opbygges en portfolio med opgaverne fra valgfaget.

  Viden

  • Grafisk design
  • Designteori og semiotik
  • Innovationsprocesser,

  Færdigheder

  • Behandle, transformere og formidle viden visuelt
  • Anvende innovative metoder til problemløsning
  • Anvende konceptuelle og kommercielle metoder,

  Kompetencer

  • Håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering,

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  • Forelæsninger
  • Digitale opgaver/øvelser
  • Vejledning – individuelt
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Praktisk erfaring med Adobe InDesign, Illustrator og Photoshop er nødvendig.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  • Tegnegrej, skitseblok og lign.
  • Computer
  • Adobe InDesign, Illustrator og Photoshop
  • Fonte (eller mulighed for at installere dem)

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøven tager udgangspunkt i en konkrete opgaver inden for valgfagets fagområde, hvor den studerende skal demonstrere forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til valgfaget.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Den skriftlige prøve består i en skriftlig dokumentation af processen, som udfærdiges løbende og afleveres inden den mundtlige prøve.

  Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i ét eller flere teoretiske, metodiske og praktiske elementer fra modulet med inddragelse af den studerendes skriftlige dokumentation af processen.
  Formkrav
  Den skriftlige dokumentation af processen kan afleveres som billeder, produkter, skriftlig fremstilling e. lign., hvilket defineres specifikt for det enkelte valgfag ved offentliggørelse af opgaveramme på Fronter for PBA Design & Business ved modulets start.

  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 20 minutter, hvoraf 5 minutter tildeles eksaminandens præsentation, 5 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karakterafgivelse.

  De specifikke formkrav til den mundtlige prøve offentliggøres på Fronter for PBA i Design og Business ved modulets start.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Den skriftlige prøve skal afleveres i slutningen af modulet.
  Syge-/omprøve
  Omprøve består af en individuel skriftlige prøve med én intern bedømmer.
  Omprøvens omfang udgør 8 normalsider +/- 10 %, samt en dokumentation af proces med en række praktisk dokumenterede forsøg og et produkt.
47
timers undervisning
90
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Grafisk design - avanceret (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: digitale øvelser, klasseundervisning, projektpræsentation, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.