Design & Business 3 - Iværksætteri

2018/2019
Engelsk titel
Design & Business 3 - Entrepreneurship
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944153
Fag- /modulansvarlig
Jesper Lee Jyderup
Tim Meicker
Sofia Viholt
Sofie Edvard Nielsen
Laura Elmøe
Jeremy Walton
Martin Hesseldahl
47
timer undervisning
90
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design & Business 3 - Iværksætteri modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: eksterne forelæsninger, tværfaglig projektorganiseret undervisning, gruppearbejde, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, prøve, forberedelse til prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.