Københavns Erhvervsakademi

en

Social media - strategy and tactics (EN)

2018/2019
Engelsk titel
Social Media - Strategy and Tactics (EN)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944194
Fag- /modulansvarlig
Martin Hesseldahl
Tim Meicker
 • Indhold og læringsmål

  The purpose of the module is to give the student a strategic and tactical understanding of Social Media from a business perspective. The student will learn about Social Media in relation to the broader media landscape and will work with both the development of a Social Media strategy, project management of the process, data-based targeting and creative execution of content on different social medias.

  The module will be case-based and relevant guest speakers within the field will give short presentations during the module.

  Viden

  ●Argumentation Strategy
  ●Strategic Planning
  ●Project Management
  ●Strategic Marketing
  ●Graphic Design
  ●Business Understanding

  Færdigheder

  ●Identify and assess tendencies and phenomenas in relation to trends, social studies and in a historical context
  ●Develop designbriefs based on research and data
  ●Process, transform and communicate knowledge visually
  ●Use innovative methods to problem solving
  ●Use conceptual and commercial methods
  ●Use communication tools to communicate the brand

  Kompetencer

  ●Work strategically and innovative independent and in coorperation with others
  ●Handle development-oriented assignments within design and innovation of the company's communications strategy
  ●Handle the development and optimization of the company’s communication strategy
  ●Communicate according to a given company’s identity and brand
  ●Develop, plan, implement and evaluate trends and initiatives in marketing nationally, as well as internationally
  ●Handle the development and implementation of the company's identity created based on strategic and creative methods
  ●Handle development and maintenance of the company's brand and concepts
  ●Develop and optimize the company's communications platform
  ●Lead and develop projects at the strategic level

 • Undervisningsform
  The module will be based on lectures, workshops and case-work.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  The student must be admitted to one of the following Top up specializations within Design & Business in order to choose this elective module:
  ● Brand Design (INT)
  ● Communication Design & Media (INT)
  ● Brand Design (DA)
  ● Communication Design & Media (DA)
  ● Sustainable Fashion (DA)
  ● Fashion Management (DA)

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  The exam is based on a specific assignments within the elective subject area, in which the student will demonstrate an understanding of the practice and the centrally applied theory and method in relation to the elective subject.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  The test consists of three elements:
  1. Written documentation of the process
  2. Oral exam
  3. Voting and notification of grades.
  Opgavetype
  The oral individual exam is based on one or more theoretical, methodological and practical elements of the module.
  Based on the written documentation of the process, which is drawn up and submitted before the oral exam.
  Formkrav
  Documentation of process can be handed in as pictures, products, written production and the like. which is defined specifically for the individual elective subject by publishing a task frame at Fronter for PBA Design & Business at the start of the module.

  The oral exam is 20 minutes in total. 5 minutes presentation - 5 minutes professional dialogue - 10 minutes voting.
  The specific formal requirements for the oral test will be published on Fronter for PBA in Design and Business at the start of the module.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  The written exam must be handed in at the end of the module.
  The oral exam is placed on the elective's last day / days. Further information is published on Fronter or WiseFlow for PBA in Design and Business.
  Syge-/omprøve
  Re-examination consists of a written assignment of 8 standard pages + /- 10%, and a portfolio with a number of practical tests and one product as defined by the elective. The re-exam is assessed by an internal examiner according to the 7-point grading scale and must be passed with a minimum grade of 02.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Will be available at the beginning of the module.
47
timer undervisning
90
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Social media - strategy and tactics (EN) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.