Copenhagen School of Design and Technology

da

Æstetisk bæredygtighed (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Aesthetic Sustainability (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944246
Fag- /modulansvarlig
Susanne Guldager Johnsen
Sofie Edvard Nielsen
Martin Hesseldahl
Tim Meicker
 • Formål

  Fokus for dette valgfag er at designe og producere bæredygtige beklædningsgenstande, ud fra æstetisk bæredygtighed. Det handler om at skabe gode, veldesignede produkter, der holder i lang tid.

  Arbejdet med æstetisk bæredygtighed indebærer en brugerorienteret tilgang, hvor man bevæger sig væk fra et tankesæt, der er karakteriseret ved at overtale forbrugere til bare at købe - og i stedet fokusere på forbrugernes evne til at træffe etiske og æstetiske valg med henblik på at forbruget minimeres. Det handler kort sagt om at reducere, gentænke og reformere forbrug.

  Udover at arbejde med æstetisk bæredygtighed betyder design af tøj med lang levetid også at du kan reparere, opgradere og / eller genbruge det - og skabe produkter der har et udtryk eller udseende, der appellerer til brugeren.

  Valgfaget i æstetisk bæredygtighed handler om at udvikle en designstrategi på baggrund af en designanalyse for at kunne udvikle et bæredygtigt design med en æstetisk værdi.

  Emner som emotional design, æstetik, identificering af forbrugeres behov, bæredygtighed og forskellige designtilgange som Wabi-sabi og Boro benyttes og der arbejdes med ide og konceptudvikling, moodboard, sketching, 2D og 3D eksperimentering, kollektionsopbygning, materialer, prototyping, udstilling og præsentation.

  Viden

  ● designprocessen
  ● etik og miljø
  ● trend og sociologi
  ● konceptudvikling
  ● form, funktionalitet og materialer
  ● visuel kommunikation
  ● form, funktionalitet og materialer

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  ● gennemføre en designproces og arbejde eksperimenterende og kommercielt
  ● vurdere og begrunde valg af materiale og design
  ● anvende visuel kommunikation, der understøtter produkt og koncept
  ● udvikle innovative, konkurrencedygtige designkoncepter
  ● vurdere og produktudvikle et designoplæg
  ● udvikle innovative, konkurrencedygtige designkoncepter
  ● vurdere materialers betydning for et produkt
  ● vurdere og produktudvikle et designoplæg

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  ● selvstændigt håndtere en design- og produktudviklingsproces
  ● håndtere udviklingsorienterede opgaver inden for design og idégenerering
  ● identificere forbrugeres behov og omsætte disse til innovative løsninger
  ● identificere problemområder og give konkrete løsningsforslag for opnåelse af en bedre pasform og
  ● identificere eget læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen afvikles i en vekslen mellem oplæg, øvelser/opgaver, hands-on projektarbejde og der arbejdes både individuelt og i teams.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Grundlæggende færdigheder inden for syning, skitsering og mønsterkonstruktion.

  Den studerende skal være tilmeldt et af flg. specialeretninger på professionsbachelor i Design & Business for at kunne vælge dette valgfags modul:
  • Sustainable Fashion
  • Pattern Design

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Skitsering og konstruktion redskaber.
  Liste uploades på fronter.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøven tager udgangspunkt i en konkrete opgaver inden for valgfagets fagområde, hvor den studerende skal demonstrere forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i relation til valgfaget.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Den skriftlige prøve består i en skriftlig dokumentation af processen, som udfærdiges løbende og afleveres inden den mundtlige prøve.

  Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i ét eller flere teoretiske, metodiske og praktiske elementer fra modulet med inddragelse af den studerendes skriftlige dokumentation af processen.
  Formkrav
  Den skriftlige dokumentation af processen kan afleveres som billeder, produkter, skriftlig fremstilling e. lign., hvilket defineres specifikt for det enkelte valgfag ved offentliggørelse af opgaveramme på Fronter for PBA Design & Business ved modulets start.

  Varigheden af den mundtlige prøve er i alt 20 minutter, hvoraf 5 minutter tildeles eksaminandens præsentation, 5 minutter til faglig dialog og 10 minutter til votering og karakterafgivelse.

  De specifikke formkrav til den mundtlige prøve offentliggøres på Fronter for PBA i Design og Business ved modulets start.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Den skriftlige prøve skal afleveres i slutningen af modulet.
  Syge-/omprøve
  Omprøve består af en individuel skriftlige prøve med én intern bedømmer.
  Omprøvens omfang udgør 8 normalsider +/- 10 %, samt en dokumentation af proces med en række praktisk dokumenterede forsøg og et produkt.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Harper, Kristine, 2015. Æstetisk Bæredygtighed. København: Samfundslitteratur
  Yderligere litteratur oplyses på fronter.
47
timers undervisning
90
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Æstetisk bæredygtighed (DA) modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 34% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, interne forelæsninger, projektarbejde, øvelser i labs/værksteder.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.