Videnskabsteori

2018/2019
Engelsk titel
Scientific theory
Uddannelse
Digital koncept
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 37, København NV
Fagkode
9981105
Fag- /modulansvarlig
Mikkel Meldgaard
Sjur Østerberg Øverli
Christina Rungstrøm
20
timer undervisning
117
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Videnskabsteori modtager du 20 timers undervisning, hvilket svarer til 27 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 15% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, klasseundervisning, øvelser, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, læsning af egne noter, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.