Copenhagen School of Design and Technology

da

Innovation og forretningsudvikling BMC/VPC + GV Sprint

2021/2022
Engelsk titel
Innovation and Business Development BMC/VPC + GV Sprint
Uddannelse
Digital konceptudvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
2 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9981642
Fag- /modulansvarlig
Julia Polinna
Christina Rungstrøm
Rikke Malene Bro Moseholm
 • Formål og læringsmål

  I forløbet lærer de studerende at forstå, skabe og udvikle nye digitale koncepter og forretningsmodeller med udgangspunkt i Business Model Canvas (BMC) og Value Proposition Canvas (VPC) samt deltage og eksekvere et 5 dages GV Sprint forløb på en konkret kundecase.

  Viden

  Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan forstå og reflektere over:
  metoder til strategi- og konceptudvikling af digital commerce og designløsninger.
  metoder til at analysere brugeradfærd.
  metoder til der indgår i GV Sprint.

  Færdigheder

  Den studerende kan anvende metoder og redskaber samt mestre de færdigheder, der knytter sig til:
  indsamling, udvælgelse og anvendelse af relevante informationer inden for udvikling af digitale koncepter.
  anvendelse af metoder, der indgår i GV Sprint (herunder prototype og test).

  Den studerende kan formidle:
  koncept- og forretningsudvikling på strategisk niveau af digitale løsninger.
  proces, løsning og resultater af test over for interessenter (fx. kunden).

  Kompetencer

  Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i relation til:
  koncept- og forretningsudvikling på strategisk niveau af digitale løsninger.
  anvende og facilitere GV Sprint.

  Den studerende kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i relation til:
  Business Model Canvas.
  Value Proposition Canvas.
  GV Sprint.

 • Undervisningsform
  Forelæsninger, gruppearbejde, kundeprojekt.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  En grundlæggende forståelse for virksomhed, forretning og brugere.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Blyant + papir.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Sammen med resten af undervisningen på 6. semester
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
30
timers undervisning
107
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Innovation og forretningsudvikling BMC/VPC + GV Sprint modtager du 30 timers undervisning, hvilket svarer til 40 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 22% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.