Copenhagen School of Design and Technology

da

Digital commerce

2021/2022
Engelsk titel
Digital Commerce
Uddannelse
Digital konceptudvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9981643
Fag- /modulansvarlig
Rikke Malene Bro Moseholm
 • Formål og læringsmål

  På Digital Commerce lærer de studerende at udvikle nye digitale ecommerce koncepter samt optimere eksisterende digitale løsninger. Fokus ligger på aktuelle trends, den digitale brugerrejse samt udvikling og optimering af en webshop ud fra de 4 kerneområder; salg, trafik, IT og Service. Der er lægges vægt på den forretningsmæssige helhed i konceptet gennem strategiske overvejelser samt udvikling og optimering af konkrete digitale e-handelsløsninger.

  Viden

  Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan forstå og reflektere over:
  internationale trends og tendenser inden digital commerce.
  metoder til strategi- og konceptudvikling af digital commerce.
  relevante teknologier af betydning for ecommerce.
  metoder til udvikling og optimering af ecommerce.

  Færdigheder

  Den studerende kan anvende metoder og redskaber samt mestre de færdigheder, der knytter sig til:
  indsamle, udvælge og anvende relevante trends indenfor ecommerce.
  udvikle digitale forretningsområder og ecommerce koncepter.
  udvikle og optimere en ecommerce løsning samt anbefale hvilke parametre, der er relevante for udvikling af en webshop med fokus på CRO og UX.
  analysere og optimerer den digital kunderejse.

  Den studerende kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller i relation til:
  virksomheders strategiske udviklingsmuligheder.
  relevante teknologiers betydning for digital handel.
  metoder til at analysere, udvikle og optimere en webshop med fokus på CRO.
  Den studerende kan formidle:
  trends inden for udvikling af digital commerce.
  konceptuelle løsninger og forretningsmæssige valg over for interessenter.

  Kompetencer

  Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i relation til:
  koncept- og forretningsudvikling på strategisk niveau af digitale løsninger.
  vurdere og optimere digitale løsninger indenfor de 4 kerneområder med fokus på salg og trafik.
  udvikle strategier for salg og mersalg i relation til måling af brugeradfærd og konvertering.

  Den studerende kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i relation til:
  forretningsudvikling indenfor ecommerce løsninger.
  optimering og udvikling af webshops med fokus på salg og trafik.

 • Undervisningsform
  Forelæsninger, case-arbehde. gruppeøvelser.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  5. semester på Digital Konceptudvikling

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  /

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  5. semester
  Faget prøves
  Sammen med resten af pensum for 6. sem. samt obligatorisk aflevering af webshop.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
80
timers undervisning
57
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Digital commerce modtager du 80 timers undervisning, hvilket svarer til 106 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 58% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.