Copenhagen School of Design and Technology

da

Digital brugeroplevelse

2021/2022
Engelsk titel
Digital UX
Uddannelse
Digital konceptudvikling
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9981644
Fag- /modulansvarlig
Julia Polinna
Christina Rungstrøm
 • Formål og læringsmål

  På Digital brugeroplevelse vil den studerende arbejde med at udvikle værdiskabende digitale løsninger med fokus lagt på design og designprocesser. Den studerende skal gennem involvering af brugere og interessenter i designprocessen, være i stand til at konceptualisere og optimere digitale produkter og services. Fokus vil ligge på aktuelle trends, tendenser og innovative tilgange.

  Viden

  Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan forstå og reflektere over:
  udvikling af digitale services, der er forankret brugernes behov og værdisæt.
  servicedesign og design thinking som udgangspunkt for digitale løsninger.
  metoder til at sætte rammerne for udvikling eller optimering af digitale produkter og services.
  strategier til og vigtighed af samspil mellem analog og digital brugeroplevelse.

  Færdigheder

  Den studerende kan vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde, udvælge og formidle relevante løsningsmodeller i relation til:
  design af produkter og services med afsæt i digitale brugeroplevelser (UX + UI).
  produktdesign med afsæt i trends, nye og/eller aktuelle UX og UI principper.
  udvikling og design af digitale produkter eller services på et teoretisk reflekteret grundlag.
  udvikling af løsninger på tværs af platforme.
  digitale værdiskabende koncepter.
  designmæssige problemstillinger og løsninger til potentielle brugere og andre interessenter.

  Kompetencer

  Den studerende kan håndtere innovative digitale designprocesser i relation til:
  udvikling af servicedesign og designtænkning.
  valg af relevante værktøjer til konceptudviklingsprocesser.
  metoder til understøttelse af kreative processer.
  formidling af konceptuelle løsninger og valg over for interessenter.

  Den studerende kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i relation til:
  udvikling af digitale brugerrejser.
  konceptudvikling af strategiske og værdiskabende designløsninger.

 • Undervisningsform
  Forelæsninger + øvelser.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  /

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  /

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  /
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
80
timers undervisning
57
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Digital brugeroplevelse modtager du 80 timers undervisning, hvilket svarer til 106 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 58% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.