Copenhagen School of Design and Technology

da

Vedvarende Energiforsyning for Elektroniske Produkter

2023/2024
Engelsk titel
Renewable Energy Harvesting for Electronic Products
Uddannelse
Produktudvikling og teknisk integration
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
9989630
Fag- /modulansvarlig
Cong Liu
 • Formål og læringsmål

  Deltageren kan stille krav til strømforsyning af et elektrisk produkt og bidrage til tværfaglig design med electrik- og elektronik-ingeniør.

  Viden

  1. Gentagelse af Ohms lov og Watts lov.
  2. Egenskaber af solpanel, herunder spændning-strøm graf, maximum power point og effektivitet osv.
  3. Solenergi med hensyn til geografi, årstid og værforhold osv.
  4. Egenskaber af batteri, herunder kapacitet, spænding, regulering i op- og afladning osv.

  Færdigheder

  1. Måling af spændning og strøm i et elektrisk kredsløb med multimeter.
  2. Beregning af effekt.
  3. At implementere måling af spændning og strøm med en Arduino enhed.
  4. At beregne balancen mellem energis produktion, forbrug og bevaring.
  5. At indstille de ovenstående beregninger med hensyn til geography, årstid, og værforhold

  Kompetencer

  1. At udarbejde en primær løsning til energiforsyning til et elktrisk eller elektronisk produkt, i sær med vedvarende energikilde.
  2. At analyse og evaluere energiforsyning for et elektrisk eller elektronisk system.

 • Undervisningsform
  Forelæsning, eksperimenter, projektarbejde i gruppe og vejledning.
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Arduino Workshop
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Grundlæggende forståelse og beregning af elektrisk kredsløb, herunder spændning, strømstyrke og effekt.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Eksamensforløbet er sådan:
  1. Formidling af projektets resultat.
  2. Eksamination af projektets resultat.
  3. Trækker en opgave hvor man skitserer og beregner en vedvarende energiforsyning for et givet elektrisk produkt.

  Hvorefter deltageren får sin karakter som gennemsnittet.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 min
  Hjælpemidler der må medbringes
  Laptop for presentation
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Papir og pen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
Nogle projekter kan integreres med 6. semester projekt.
54
timers undervisning
83
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Vedvarende Energiforsyning for Elektroniske Produkter modtager du 54 timers undervisning, hvilket svarer til 72 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, øvelser i labs/værksteder, projektarbejde, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.