Copenhagen School of Design and Technology

da

Design for Manufacturing

2023/2024
Engelsk titel
Design for Manufacturing
Uddannelse
Produktudvikling og teknisk integration
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
9989631
Fag- /modulansvarlig
Cong Liu
 • Formål og læringsmål

  Deltageren kan gennemføre udviklingsopgave for produktion af emner.

  Viden

  1. Design af plast emne
  2. Prototyping af form for spøjtestøbning
  3. Værktøj for automatiseret produktion

  Færdigheder

  1.Design af plast emne og sin form i CAD software
  2.3D print og efterbearbejdning af formen
  3.Spøjtstøbning af plast emner
  4.Metrologi
  5.Design af fikstur for produktion
  6.Design af værktøj for automatiseret produktion

  Kompetencer

  1.At håndtere innovative og udviklingsorienterede problemløsninger til design og
  anvendelse af plast komponenter i industriel sammenhæng.
  2.At selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med andre faggrupper i forbindelse
  med formgivning, design og prototyping af plast komponenter
  3.At designe og optimere drift af produktionssystemer, der skal integreres med automation.

 • Undervisningsform
  Forelæsning, eksperimenter, projektarbejde i gruppe og vejledning.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Grundlæggende forståelse af CAD og frestillingsmetoder.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Eksamenen består af aflevering af individuel rapport og 3D model. Rapporten er begrænset i 4 sider. Efter eksamenen får studerende karakter på Wiseflow og feedback i mail.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
Nogle projekter kan integreres med 6. semester projekt.
54
timers undervisning
83
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design for Manufacturing modtager du 54 timers undervisning, hvilket svarer til 72 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, øvelser i labs/værksteder, projektarbejde, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.