Copenhagen School of Design and Technology

da

Rapid Prototyping med Arduino

2023/2024
Engelsk titel
Rapid Prototyping with Arduino
Uddannelse
Produktudvikling og teknisk integration
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
9989632
Fag- /modulansvarlig
Cong Liu
 • Formål og læringsmål

  Deltageren kan teste idér og løsninger af et elektrisk produkt og bidrage til tværfaglig udvikling med designerer og elektronikingeniører.

  Viden

  1. Principper for prototyping.
  2. Grundlæggende viden af Arduino, herunder hardware og software

  Færdigheder

  1. At kommunikere med designere og elektronikingeniører
  2. Planlægning af prototyper til forskellige formål
  3. Grundlæggende færdigheder af Arduino prototyping og programmering
  4. Test af prototyper

  Kompetencer

  At samarbejde i et tværfagligt team til udvikling af mekanisk-elektroniske produkter

 • Undervisningsform
  Forelæsning, eksperimenter, projektarbejde i gruppe og vejledning.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Eksamensforløbet er sådan:
  1. Formidling af projektets resultat.
  2. Eksamination af projektets resultat.
  3. Trækker en opgave hvor man skitserer og beregner en vedvarende energiforsyning for et givet elektrisk produkt.

  Hvorefter deltageren får sin karakter som gennemsnittet.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 min
  Hjælpemidler der må medbringes
  Laptop for presentation
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Papir og pen
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
54
timers undervisning
83
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Rapid Prototyping med Arduino modtager du 54 timers undervisning, hvilket svarer til 72 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 39% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, øvelser i labs/værksteder, projektarbejde, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.