Copenhagen School of Design and Technology

da

Visuel kommunikation (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Visuel Communication (DA)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 uger
Ects
3
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207103
Fag- /modulansvarlig
Snorre Näsman
Ditte Maria Bangsund-Pedersen
 • Formål

  Visuel kommunikation er alle former for kommunikation med en afsender og en modtager, der i en eller anden forstand indeholder en visuel dimension. Det dækker alt fra reklamer, Instagram-posts, hjemmesider, emballage, skiltning og meget andet.
  Små som store organisationer og virksomheder inden for alle erhverv kommunikerer på daglig basis med sine brugere og potentielle, nye kunder. Tidligere stod grafiske bureauer for udvikling af designløsningerne, men i dag bliver rigtig meget lavet in house – og ofte af autodidakte medarbejdere, hvis hovedopgaver ligger inden for andre arbejdsområder (f.eks. kommunikation eller projektledelse).
  Visuel kommunikation har bevæget sig fra at være et specialiseret område til at være en hel naturlig del af mange medarbejderes daglige rutineopgaver. Nogle gange laver medarbejderen det hele selv (mindre kommunikationsopgaver, f.eks. online annoncering), andre gange samarbejder de med eksterne, der står for formgivning, produktion m.v. I begge tilfælde har de brug for en solid viden om visuel kommunikations virkemidler og en grundlæggende forståelse for fagets værktøjer.

  Dette modul klæder dig på til at:
  • Analysere og vurdere visuel kommunikation
  • Løse mindre grafiske opgaver (on- og offline)

  Til sidst skal du desuden prøve kræfter med en stor kommunikationsopgave for en ekstern kunde.

  Læringsmål
  Den studerende får ved at deltage i modulets undervisning og gennem løsning af modulets opgaver:
  • Grundlæggende teoretisk forståelse for og praktisk erfaring med visuel kommunikation, herunder typografi, komposition og farver.
  • Praktisk erfaring med opgaveløsning inden for visuel kommunikation: fra kundebrief over ideudvikling, skitsering og formgivning til trykklar fil.

  Derudover opnår den studerende viden om:
  • Grundlæggende idégenereringsmetoder
  • Grundlæggende formgivningsredskaber (Photoshop og InDesign, skitsering i hånden)

  Og kan:
  • Anvende relevante designprocesser, herunder idégenerering, formgivning.
  • Forstå og udføre en designproces i forbindelse med udvikling af idé til færdigt produkt
  • Anvende fagets metoder, principper og terminologi
  • Planlægge og arbejde iterativt med processer

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen vil i den første uge være en blanding af tavleundervisning og korte opgaver, der både løses individuelt og i grupper. I den sidste uge er fokus på løsning af en kommunikationsopgave for en ekstern kunde, og den studerende arbejder hovedsageligt selvstændigt med afsæt i korte, praktiske øvelser, der løses i undervisningslokalet, samt diskussion og feedback i grupper.

  Gennemgange og feedback
  Peer review
  Der vil løbende være gennemgange internt i grupperne, hvor de studerende giver hinanden feedback.

  Fælles gennemgange
  Der vil desuden være få fælles gennemgange, hvor vi kigger på hinandens arbejde. Den afsluttende opgave bliver præsenteret for kunden på modulets sidste dag.
  To afleveringer bliver kommenteret af underviseren for hele holdet efter “best practice"-princippet.

  Programundervisning
  Programmerne InDesign og Photoshop er en væsentlig del af modulets læringsudbytte.
  Læringen finder sted gennem en vekselvirkning af:
  • Selvstudie (i form af video tutorials)
  • Tavleundervisning
  • Praksisarbejde med vejledning
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven finder sted efter 1. semester og tager udgangspunkt i læringsmålene for hele 1. semesters undervisning. Prøven falder i to dele: 1) En individuel, hvor et spørgsmål til pensum trækkes, og 2) en tværfaglig, skriftlig og mundtlig eksamen, hvor der udarbejdes en fælles gruppedel samt et individuelt udarbejdet løsningsforslag. Den studerende vurderes individuelt.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
36
timers undervisning
46
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Visuel kommunikation (DA) modtager du 36 timers undervisning, hvilket svarer til 48 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 44% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.