Copenhagen School of Design and Technology

da

Server Teknologi 1 (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Server Technology 1 (DA)
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
3274102
Fag- /modulansvarlig
Kenneth Rømer Jørgensen
Malene Hasse
 • Formål

  På faget Server teknologi 1 får du indsigt i hvad man benytter for at holde styr på rettigheder og hvordan det konkret anvendes i et Windows miljø. Faget tilsigter at give den studerende en basis forståelse i implementering af en simple forretningsstruktur og en forståelse for hvilke teknologier som benyttes i en server.

  I faget arbejder vi i på en hosted hypervisor, som kører på den studerens egen laptop. Denne hypervisor giver os mulighed for at konfigurere virtuelle maskiner (VM'er) på en enkelt fysisk maskine, og bruge dem samtidigt.
  Hver virtuel maskine kan udføre sit eget operativsystem, herunder versioner af Microsoft Windows og Linux.

  I de fleste virksomheder benyttes Windows Server som platform og der er løbende ønsker om at få personer som har en forståelse for tildeling af bruger adgang og hvilke rettigheder de skal have.
  Server teknologi 1 er med til at give den studerende en basis forståelse for teknologier og software som benytte i IT-industrien.

  Viden

  Viden:
  • Kende til kerne komponenter en server og hvad der definere en sådan.
  • Teknologier som benyttes for at så et Windows miljø til af fungere
  • Virtuelle maskiner og virtuelle netværk.
  • Tilegne sig viden om nye virtualiserings baserede løsninger.
  Operativsystemer samt forskellen mellem forskellige typer af systemer
  Kommunikationsprotokoller samt deres anvendelse på forskellige arkitektur

  Færdigheder

  Formålet med faget er primært at implementere et Windows miljø ved brug af ovennævnte værktøjer.
  Anvende netværksteknologi og hardware i forbindelse med design, projektering og implementering
  af komplekse, sikre og bæredygtige netværksløsninger.

  Kompetencer

  Formålet med faget er at kunne, ved brug af de ovennævnte værktøjer, vælge de services der bedst tjener formålet i et IT-projekt.
  Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for netværk- og server teknologier
  Deltage i praksisnære udviklingsprocesser i teams.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Konfrontations undervisning og praktiske øvelser.
  Fælles for alle disse aktiviteter er, at uddannelsen altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne ved opstart.
  Undervisningen kan tilrettelægges, så fremmedsprog indgår i form af undervisningsmateriale og i undervisningen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Intern censur og de studerende bedømmes enkeltvis.
  Opgavetype
  Serverteknologi- og netværksteknologifaget med en fælles skriftlig eksamen.
  Den skriftlige deleksamen tæller 10% af en samlet årskarakter. Den studerende har 3 forsøg og karakteren gives efter 7 trins-skalaen.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Øvelser og slides uddeles under undervisningen, som understøtter det opsætte mål.
39
timers undervisning
98
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Server Teknologi 1 (DA) modtager du 39 timers undervisning, hvilket svarer til 52 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, studiegruppearbejde, læsning af pensum, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.