Copenhagen School of Design and Technology

da

Netværk 1 (DA)

2020/2021
Specialeretning: Netværk
Engelsk titel
Network 1 (DA)
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
6
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
3274103
Fag- /modulansvarlig
Mike Kandi
Henrik Bach
Malene Hasse
 • Formål
  Viden

  Netværksteknologi overordnet samt forskellen mellem fysiske og virtuelle teknologier
  • Datahåndtering, Kommunikationsprotokoller samt deres anvendelse på forskellige arkitektur

  Færdigheder

  • At sætte den studerende i stand til at forstå og anvende de grundlæggende koncepter og principper anvendt i datakommunikationssystemer.
  • Forstå netværks topologi/protokoller.
  • LAN (local area Network) og WAN(Wide area Network).

  Kompetencer

  • Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for computernetværks teknologier

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Klasseundervisning, hands-on opgaver.
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  server, programmering
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Intern censur og de studerende bedømmes enkeltvis.
  Opgavetype
  Serverteknologi- og netværksteknologifaget med en fælles skriftlig eksamen.
  Den skriftlige deleksamen tæller 10% af en samlet årskarakter. Den studerende har 3 forsøg og karakteren gives efter 7 trins-skalaen.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
62
timers undervisning
102
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Netværk 1 (DA) modtager du 62 timers undervisning, hvilket svarer til 82 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 38% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, informationssøgning.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.