Copenhagen School of Design and Technology

da

Server 1

2022/2023
Engelsk titel
Server 1
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
3
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3274102
Fag- /modulansvarlig
Tahseen Uddin
Malene Hasse
 • Formål og læringsmål

  På faget Server teknologi 1 får du indsigt i hvad man benytter for at holde styr på rettigheder og hvordan det konkret anvendes i et Windows miljø. Faget tilsigter at give den studerende en basis forståelse i implementering af en simple forretningsstruktur og en forståelse for hvilke teknologier som benyttes i en server.

  I faget arbejder vi med virtuelle maskiner (VM'er) på en enkelt fysisk maskine.
  Hver virtuel maskine kan udføre sit eget operativsystem, herunder versioner af Microsoft Windows og Linux.

  I de fleste virksomheder benyttes Windows Server som platform og der er løbende ønsker om at få personer som har en forståelse for tildeling af bruger adgang og hvilke rettigheder de skal have.
  Server teknologi 1 er med til at give den studerende en basis forståelse for teknologier og software som benytte i IT-industrien.

  Viden

  - Netværks- og Serverteknologier overordnet samt forskellen mellem fysiske og virtuelle teknologier
  - Operativsystemer samt forskellen mellem forskellige typer af systemer
  - Datahåndtering, herunder sikkerhed
  - Netværkssikkerhed, herunder forskellige produkter
  - Kommunikationsprotokoller samt deres anvendelse på forskellige arkitektur

  Færdigheder

  - Anvende netværksteknologi og hardware i forbindelse med design, projektering og implementering af komplekse, sikre og bæredygtige netværksløsninger.
  - Anvende netværksteknologi og services i forbindelse med administration, drift og overvågning af komplekse netværksløsninger
  - Formidle og dokumentere opgaver og løsninger indenfor netværk.
  - Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af løsningerne

  Kompetencer

  - Håndtere planlægning og kvalitetsstyring af egne netværks- og serverteknologi-relaterede opgaver.
  - Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for netværk- og server teknologier

 • Undervisningsform
  Konfrontations undervisning og praktiske øvelser.
  Fælles for alle disse aktiviteter er, at uddannelsen altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne ved opstart.
  Undervisningen kan tilrettelægges, så fremmedsprog indgår i form af undervisningsmateriale og i undervisningen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Intern censur og de studerende bedømmes enkeltvis.
  Opgavetype
  Serverteknologi- og netværksteknologifaget med en fælles skriftlig eksamen.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Se litteraturliste udleveret ved studiestart
24
timers undervisning
58
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Server 1 modtager du 24 timers undervisning, hvilket svarer til 32 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, studiegruppearbejde, læsning af pensum, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.