Copenhagen School of Design and Technology

da

Netværk 1

2022/2023
Engelsk titel
Network 1
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
6
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3274103
Fag- /modulansvarlig
Mike Kandi
Malene Hasse
 • Formål og læringsmål

  1. At forstå strukturen og organisationen af computernetværk inklusive opdeling i netværkslag, rolle for hvert lag og forholde mellem lagene.
  2. Forstå de grundlæggende begreber i design af applikationslagsprotokol; inklusive klient- / servermodeller, peer-to-peer-modeller og netværksnavngivning.
  3. Forstå begreberne transportlag og dets protokol design; herunder forbindelsesorienterede og forbindelsesløse modeller, teknikker til at levere pålidelig datalevering og algoritmer til overbelastningskontrol og flowkontrol.
  4. Forstå begreberne netværkslag og dets protokol design herunder virtuelt kredsløb og datagram-netværksdesign, datagram videre- sendelse, routingsalgoritmer, routingsprotokoller og netværksforbindelser.

  Viden

  - Netværks- og Serverteknologier overordnet samt forskellen mellem fysiske og virtuelle teknologier
  - Operativsystemer samt forskellen mellem forskellige typer af systemer
  - Datahåndtering, herunder sikkerhed
  - Netværkssikkerhed, herunder forskellige produkter
  - Kommunikationsprotokoller samt deres anvendelse på forskellige arkitektur

  Færdigheder

  - Anvende netværksteknologi og hardware i forbindelse med design, projektering og implementering af komplekse, sikre og bæredygtige netværksløsninger.
  - Anvende netværksteknologi og services i forbindelse med administration, drift og overvågning af komplekse netværksløsninger
  - Formidle og dokumentere opgaver og løsninger indenfor netværk.
  - Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af løsningerne

  Kompetencer

  - Håndtere analyse, behovsafdække, designe, udvikle og teste sikre netværksløsninger
  - Håndtere planlægning og kvalitetsstyring af egne netværks- og serverteknologi-relaterede opgaver.
  - Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for netværk- og server teknologier
  - Deltage i praksisnære udviklingsprocesser i teams.

 • Undervisningsform
  Klasseundervisning, hands-on opgaver.
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  server, programmering
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Intern censur og de studerende bedømmes enkeltvis.
  Opgavetype
  Serverteknologi- og netværksteknologifaget med en fælles skriftlig eksamen.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Se litteraturliste udleveret ved studiestart
47
timers undervisning
117
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Netværk 1 modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, informationssøgning.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.