Copenhagen School of Design and Technology

da

Indlejrede systemer 3

2023/2024
Engelsk titel
Embedded Systems 3
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
7,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3274303
Fag- /modulansvarlig
Bo Hansen
Malene Hasse
Dan Madsen
 • Formål og læringsmål

  Faget vil bygge videre på viden, færdigheder og kompetencer fra 1. og 2. semester.
  Der vil blive lagt fokus på, at kunne integrere elektronik, mekanik, programmering og netværk på Linux systemer.
  I løbet af hele faget vil de studerende arbejde grupper, hvor hver gruppe vil bygge et projekt, der er relevant for den danske industri.
  Der lægges vægt på, at alle grupper skal have de nødvendige færdigheder til at designe, konstruere og fejlfinde komplekse tværfaglige løsninger, der involverer elektronik.

  Viden

  Den studerende har viden om og forståelse for:
  - De grundlæggende principper bag måling, beregning og styring.
  - Hvordan forskellige lokaliserings- og positioneringsmekanismer fungerer og de grundlæggende matematiske modeller bag disse.
  - Hvordan radioteknologi kan anvendes til at koble enheder til et større system.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  - Konstruere holdbare prototyper, der benytter moderne fabrikationsmetoder.
  - Udvælge korrekte komponenter og moduler, og dimensionerede disse til den specifikke løsning.
  - Integrere Linux baserede systemer med ekstern hardware såsom sensorer og aktuatorer.
  - Integrere radioløsninger i et design med henblik på bedst mulig ydeevne.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  - Organisere komplekse multidisciplinære projekter, der involverer mekanik, elektronik, programmering og netværksteori.
  - Deltage i praksisnære udviklingsprocesser i teams.

 • Undervisningsform
  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, individuelt arbejde og projektarbejde i mindre grupper og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Netværksteknologi 3
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Aflevering af et tværfagligt projekt med fagene Indlejrede systemer 3 og Netværksteknologi 3.
  Formkrav
  Gruppen afleverer 25 - 35 sider.
  Rapporten skal skrives i rapportskabelonen.
  En standardside er på 2.400 anslag inkl. mellemrum.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-3 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Hele gruppen:
  Mundtlig præsentation af projektet - 10 min
  Præsentation af den tekniske løsning (Live demo) - 10 min

  Individuelt:
  Spørgsmål til projektet - 15 min
  (Kun én studerede tilstede)

  Votering: 5 min
  Karaktergivning: 5 min
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Rapporten vægter 1/3 af den samlede karakter.

  Den mundtlige eksamen vægter 2/3 af den samlede karakter, hvoraf Netværk vægter 1/2, og Indlejrede systemer vægter 1/2.
  Frist for aflevering
  Prøven placeres ved udgangen af 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på WISEflow.
54
timers undervisning
152
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Indlejrede systemer 3 modtager du 54 timers undervisning, hvilket svarer til 72 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, klasseundervisning, tværfaglig projektorganiseret undervisning, øvelser i labs/værksteder, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, projektarbejde, øvelser, læsning af egne noter.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.