Copenhagen School of Design and Technology

da

Netværkteknologi 3

2023/2024
Engelsk titel
Network Technology 3
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
7,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3274304
Fag- /modulansvarlig
Charlie Demasi
Malene Hasse
 • Formål og læringsmål

  Faget vil bygge videre på de studerendes forståelse af computernetværk og internettet som en kompleks infrastruktur. Der vil blive fokuseret på at beskytte netværket fra eksterne angreb, og de studerende vil lære at filtrere indgående og udgående trafik i netværket. I faget vil de lære at konfigurere forskellige netværksenheder, designe netværk fra bunden og derefter implementere samt teste deres design.

  Viden

  Den studerende har viden om og forståelse for:
  • Computernetværk overordnet samt forskellen mellem fysiske og virtuelle teknologier.
  • Datahåndtering, herunder sikkerhed.
  • Netværkssikkerhed, herunder forskellige produkter.
  • Kommunikationsprotokoller samt deres anvendelse på forskellige arkitektur.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • Anvende computernetværksteknologi og hardware i forbindelse med design, projektering og implementering af komplekse, sikre og bæredygtige computernetværksløsninger.
  • Anvende computernetværksteknologi og services i forbindelse med administration, drift og overvågning af komplekse computernetværksløsninger.
  • Formidle og dokumentere opgaver og løsninger indenfor computernetværk.
  • Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af løsninger.
  • Vurdere computernetværkssikkerheden i konkrete produkter.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • Håndtere analyse, behovsafdække, designe, udvikle og teste sikre computernetværksløsninger.
  • Håndtere planlægning og kvalitetsstyring af egne computernetværksrelaterede opgaver.
  • Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for computernetværksteknologier.
  • Deltage i praksisnære udviklingsprocesser i teams.

 • Undervisningsform
  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, individuelt arbejde og projektarbejde i mindre grupper og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Indlejrede systemer 3
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Aflevering af et tværfagligt projekt med fagene Indlejrede systemer 3 og Netværksteknologi 3.
  Formkrav
  Gruppen afleverer 25 - 35 sider.
  Rapporten skal skrives i rapportskabelonen.
  En standardside er på 2.400 anslag inkl. mellemrum.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-3 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Hele gruppen:
  Mundtlig præsentation af projektet - 10 min
  Præsentation af den tekniske løsning (Live demo) - 10 min

  Individuelt:
  Spørgsmål til projektet - 15 min
  (Kun én studerede tilstede)

  Votering: 5 min
  Karaktergivning: 5 min
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Rapporten vægter 1/3 af den samlede karakter.

  Den mundtlige eksamen vægter 2/3 af den samlede karakter, hvoraf Netværk vægter 1/2, og Indlejrede systemer vægter 1/2.
  Frist for aflevering
  Prøven placeres ved udgangen af 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på WISEflow.
54
timers undervisning
152
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Netværkteknologi 3 modtager du 54 timers undervisning, hvilket svarer til 72 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, klasseundervisning, øvelser i labs/værksteder, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, læsning af egne noter, projektarbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.