Copenhagen School of Design and Technology

da

Netværk 3

2022/2023
Engelsk titel
Network 3
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
9 uger
Ects
7,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3274304
Fag- /modulansvarlig
Mike Kandi
Malene Hasse
 • Formål og læringsmål

  Faget vil bygge videre på de studerendes forståelse af computernetværk og internettet som en kompleks infrastruktur. Der vil blive fokuseret på at beskytte netværket fra eksterne angreb, og de studerende vil lære at filtrere indgående og udgående trafik i netværket. I faget vil de lære at konfigurere forskellige netværksenheder, designe netværk fra bunden og derefter implementere samt teste deres design.

  Endvidere bliver de studerende introduceret til et sikkerheds-/firewall-program ”Secure Academy”. Secure Academy giver en forståelse for grundlæggende begreber og færdigheder, der er nødvendige for at konfigurere Check Point Security Gateway og Management Software Blades. I løbet af dette forløb vil de studerende lære at konfigurere en sikkerhedspolitik og lære om styring og overvågning af et sikkert netværk. Derudover vil de lære at konfigurere Check Point Security Gateway og implementere et Virtual Private Network (VPN) til både interne og eksterne fjernbrugere. De studerende har mulighed for at tage certifikat fra Check Point efter gennemførelsen af forløbet.

  Viden

  Den studerende har viden om og forståelse for:
  • Computernetværk overordnet samt forskellen mellem fysiske og virtuelle teknologier.
  • Datahåndtering, herunder sikkerhed.
  • Netværkssikkerhed, herunder forskellige produkter.
  • Kommunikationsprotokoller samt deres anvendelse på forskellige arkitektur.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • Anvende computernetværksteknologi og hardware i forbindelse med design, projektering og implementering af komplekse, sikre og bæredygtige computernetværksløsninger.
  • Anvende computernetværksteknologi og services i forbindelse med administration, drift og overvågning af komplekse computernetværksløsninger.
  • Formidle og dokumentere opgaver og løsninger indenfor computernetværk.
  • Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af løsninger.
  • Vurdere computernetværkssikkerheden i konkrete produkter.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • Håndtere analyse, behovsafdække, designe, udvikle og teste sikre computernetværksløsninger.
  • Håndtere planlægning og kvalitetsstyring af egne computernetværksrelaterede opgaver.
  • Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for computernetværksteknologier.
  • Deltage i praksisnære udviklingsprocesser i teams.

 • Undervisningsform
  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, individuelt arbejde og projektarbejde i mindre grupper og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Indlejrede systemer 3
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået førsteårs prøven.
  Aflevering af et tværfagligt projekt med fagene Indlejrede systemer 3 og Netværk 3.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Tidsplanen for eksamen er forventeligt tilgængelig senest en uge før eksamen, og lægges i Wiseflow.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Aflevering af et tværfagligt projekt med fagene Indlejrede systemer 3 og Netværk 3.

  Projektet indbefatter, at de studerende i grupper af 4-5 personer skal udvikle en drone bygget på en Raspberry Pi platform. Dronen skal udføre fotogrammetriske målinger og synkronisere den indsamlede data med en ekstern FTP-server, der er forbundet til samme netværk som dronen.
  Formkrav
  4-5 studerende afleverer 30 - 40 sider.
  Rapporten skal skrives i rapportskabelonen.
  En standardside er på 2.400 anslag inkl. mellemrum.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 4-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Hele gruppen:
  Mundtlig præsentation af projektet - 10 min
  Præsentation af den tekniske løsning (Live demo) - 10 min

  Individuelt:
  Spørgsmål til projektet - 20 min
  (Kun én studerede tilstede)

  Votering: 5 min
  Karaktergivning: 5 min
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Rapporten vægter 1/3 af den samlede karakter.

  Den mundtlige eksamen vægter 2/3 af den samlede karakter, hvoraf Netværk vægter 1/2, og Indlejrede systemer vægter 1/2.
  Frist for aflevering
  Prøven placeres ved udgangen af 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på Fronter.
Den normale gruppestørrelse er 5 studerende. Anden gruppestørrelse skal accepteres af vejleder.
54
timers undervisning
152
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Netværk 3 modtager du 54 timers undervisning, hvilket svarer til 72 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, klasseundervisning, øvelser i labs/værksteder, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, læsning af egne noter, projektarbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.