Styrkelære og Materialevalg 2

2018/2019
Engelsk titel
Material science and strengt of materials 2
Uddannelse
Produktionsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
7,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3277255
Fag- /modulansvarlig
Ahmed Adil Albayati
Kim Vulff Apitz
Dina Jacobsen
51
timer undervisning
155
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Styrkelære og Materialevalg 2 modtager du 51 timers undervisning, hvilket svarer til 68 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser, gruppearbejde, virksomhedsbesøg, projektarbejde, projektpræsentation.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.