Byggejura (Erhvervs- og præfabrikation)

2018/2019
Engelsk titel
Building Law (Business- and prefabrication)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
1
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070310
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Schytz Juul
Allan Liisborg Greve
Judith Marton
James Harty
16
timer undervisning
11
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Byggejura (Erhvervs- og præfabrikation) modtager du 16 timers undervisning, hvilket svarer til 21 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 59% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.