Copenhagen School of Design and Technology

da

Opmåling (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Measuring (DA)
Uddannelse
Kort- og landmålingstekniker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4072302
Fag- /modulansvarlig
Jens Boelt Gregersen
 • Formål

  Det nationale fagelement består af projektarbejder, hvor der på et udvidet niveau arbejdes med opmåling.
  Fagelementet indeholder 10 ECTS og omfatter følgende fagområder:
  - Kommunikation og samarbejde
  - Projektering
  - Produktion
  - Registrering og afsætning

  Viden

  Den studerende skal have viden om:
  1. principper ved maskinstyring inden for anlægsbranchen og data, der anvendes ved overførsel af terrænmodeller til maskinstyringssystemer
  2. relevante kvalitetssikringssystemer
  3. sensorstyrede opmålinger.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne:
  1. udføre, behandle, kvalitetsvurdere og præsentere sensorstyrede opmålinger.

  Kompetencer

  Den studerende skal have kompetencer til at:
  1. arbejde udviklingsorienteret med sensorstyrede opmålinger,
  2. deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, og
  3. udvælge og anvende dataindsamlingsmetode.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  ---
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  ---
  Prøveform
  Praktisk prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
70
timers undervisning
204
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Opmåling (DA) modtager du 70 timers undervisning, hvilket svarer til 93 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.